Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo allen,

Ik weet niet wat nu exact de bedoeling zal zijn. Het bestand dat door Joren is aangemaakt, bevat 
volgens mij voornamelijk vertalingen die betrekking hebben op de programmeertaal Logo.
Misschien dat de lijst breder aangepakt moet worden als een algemene lijst, die behulpzaam kan zijn 
bij vertalingen. Indertijd (toen nog bij OpenOffice maakten wij gebruik van een stijlgids en een 
woordenlijst (als ik mij niet vergis OOo Glossary.ods of OOo Glossary.swx).

Veelal zal een vertaling ook afhangen van de context. Als voorbeeld wil ik hierbij alleen wijzen op 
de vertaling van het Engelse number, dat wordt in de huidige nog openstaande te vertalen strings in 
Pootle de ene keer vertaald als nummer en de andere keer als getal. Aangezien ik weinig kaas heb 
gegeten van programmeren, waag ik mij niet aan het vertalen dan wel commentaar leveren. Maar er 
zullen zeker personen onder ons zijn die daar wel verstand van hebben.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: J.A. de Vries [mailto:hdv.jadev@gmail.com] 
Verzonden: dinsdag 29 januari 2013 15:20
Aan: discuss@nl.libreoffice.org
Onderwerp: Re: [nl-discuss] Vertaling LibreLogo FILLCOLOR

On 2013-01-29 12:22, Kees Kriek wrote:


Nogmaals, dank je voor het maken van de lijst. En als er meer 
mensen
toen
mee hadden gedacht hadden ze nu niet verbaasd geweest over bepaalde 
'vertalingen. :-))

OK ok, eens ... maar als iemand komt met een voorstel om de lijst 
nóg beter te maken.. Ik neem aan dat Joren hem niet in graniet heeft 
gebeiteld ;-)

Die taak wil ik best op mij nemen als jullie er geen bezwaar tegen 
hebben dat ik er pas na 13 februari aan kan beginnen.

Lijkt me een goed idee om die lijst dan ergens te publiceren en een 
soort van beginnershandleiding te maken voor diegenen die willen gaan 
helpen met vertalen. Kunnen jullie je daarin vinden?


Ik vind het een prima idee. Ik heb voor mezelf de lijst al enigszinds 
aangevuld met woorden die er nog niet in stonden. Als je wilt kan ik 
je die toesturen.

Graag zelfs!

Zal voor de handleiding in eerste instantie afstemmen met Freek en Joren, want die lijken daar veel 
meer van te weten dan ik. Daarna zal ik een concept aan jullie allemaal voorleggen om te kijken of 
ik op de goede weg ben. Zal het kort en krachtig houden.


Grx HdV


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org Posting guidelines + more: 
http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.