Date: prev next · Thread: first prev next last


Op dinsdag 18 december 2012 14:33:40 schreef Kees Kriek:
Hoi

Ik ben bezig met de sectie LibreLogo op de Pootle server.
Daar heb ik wel wat moeite mee omdat ik me er niet veel bij kan voorstellen.
Zoals Joren al schreef is er nog geen vertaling voor PENJOINT. Ik heb er nu
PENKOPPELING van gemaakt. Ook zit ik met het woord Turtle. Moeten we dit
wel vertalen (dan wordt het schildpad) of laten we het als 'turtle' staan?
Misschien dat iemand met LibreLogo ervaring er ook naar kan kijken. Een
aantal zaken heb ik al als suggestie geplaatst, omdat ik er niet zeker van
ben.

Groeten, kees

Ik zou Turtle niet vertalen. Zie ook de documentatie van het gelijknamige 
programma onder Linux/KDE: 
http://docs.kde.org/development/nl/kdeedu/kturtle/index.html

-- 
vr.gr.

Freek de Kruijf


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.