Date: prev next · Thread: first prev next last


Joren,

Op maandag 26 november 2012, om 21:10 uur, schreef u met als onderwerp "[nl-discuss] Pootle 
vertaling LibreLogo commando's".

J> Zie onderaan voor de vertaling die ik momenteel heb gemaakt. Alle 
J> vertaalhulp/opmerkingen en suggesties meer dan welkom.
Volgende opmerkingen heb ik voor je;

DECIMAL moet dat geen ',' (komma) zijn.

ERROR = Error (in line %s)
ERROR = Error (op lijn %s)
Hier zou ik van maken 'Error (op regel %s)'


Met vriendelijke groeten,

Piet Jan Koeleman.


-- 
Elektrotechniek, een vak met spanning.
http://www.jkoeleman.nl
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.