Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi

Ik ben bezig met de sectie LibreLogo op de Pootle server.
Daar heb ik wel wat moeite mee omdat ik me er niet veel bij kan voorstellen.
Zoals Joren al schreef is er nog geen vertaling voor PENJOINT. Ik heb er nu
PENKOPPELING van gemaakt. Ook zit ik met het woord Turtle. Moeten we dit
wel vertalen (dan wordt het schildpad) of laten we het als 'turtle' staan?
Misschien dat iemand met LibreLogo ervaring er ook naar kan kijken. Een
aantal zaken heb ik al als suggestie geplaatst, omdat ik er niet zeker van
ben.

Groeten, kees

2012/11/28 Joren <joren.libreoffice@telenet.be>

Beste,

Ik heb even alles in een Calc-documentje gegoten. Deze is te downloaden
vanaf dropbox: https://www.dropbox.com/s/**jzxgzhhfz5auuh6/vertaling%**
20librelogo%20ENG-NL.ods<https://www.dropbox.com/s/jzxgzhhfz5auuh6/vertaling%20librelogo%20ENG-NL.ods>

Ik mis nog vertalingen voor:
PENJOINT = penjoint|linejoint
ABS = abs
RESUB = sub

Gelieve ook even de vertalingen nog eens nakijken. Kans is reëel
natuurlijk met het overtypen.

Verdere instructies vertaling in Pootle:

3. For agglutinative languages, postfix form(s) of the IN operator are also
supported (starting with hyphen or colon):

IN=in
IN=-ban|-ben # Hungarian noun case
IN=:ssa|:ssä # suggested for Finnish

FOR a IN b [ ]

In Hungarian:

FUT a b-BEN [ ]


Nemen we bijvoorbeeld volgend voorbeeld: TO triangle size<br/>   REPEAT 3
[ FORWARD size LEFT 120 ]<br/> END<br/>
Moeten we vertalen in:
NAAR driehoekgrootte<br/> HERHAAL 3 [ VOORUIT grootte LINKS 120 ]<br/>
EINDE<br/>

(dit interpreteer ik toch uit de instructiemail
http://listarchives.**libreoffice.org/global/l10n/**msg05127.html<http://listarchives.libreoffice.org/global/l10n/msg05127.html>
)

Groet,
Joren


Op 22/11/12 19:32, Joren schreef:

Beste,


Een aantal dagen geleden zijn de strings die vertaald moeten worden voor
versie 4.0 vrijgegeven op Pootle. (zie http://listarchives.**
libreoffice.org/global/l10n/**msg05111.html<http://listarchives.libreoffice.org/global/l10n/msg05111.html>
)

Quote:
" If you had 100% in 3.6, now you have ~6000 words to deal with in help,
and 4300 in UI. UI has a new module now, librelogo, which contains
2600 words on its own."

Met andere woorden: er staat weer een groot werk te wachten op de Pootle
server.

In mail 
http://listarchives.**libreoffice.org/global/l10n/**msg05127.html<http://listarchives.libreoffice.org/global/l10n/msg05127.html>wordt
 er uitgelegd dat alle commando's ook vertaald moeten worden.

Quote:
"1. It is recommended (and easier) to use the existing native language
translation of the original Logo programming language, if it exists. Eg.
the Hungarian translation of "forward" and its abbreviated form are the
same as in the closed source, closed platform-dependent Logo environments
used in Hungarian schools:

FORWARD=elo"re|e"

Deze commando's komen ook voor in de te vertalen strings (zo'n 2600
ongeveer). Het lijkt me dus aangeraden om eerst gezamelijk tot een
consistente vertaling te komen van de commando's én afkorting (achter de
verticale streep). Ik moet nu zelf heel de avond weg, maar mij lijkt het
handig om gewoon te vertalen achter de regel (zie voorbeeld hieronder). Een
dat dit werk gebeurd is, is het relatief eenvoudig om de andere strings te
kunnen vertalen.
Dit zijn de commando's: (gekopieerd van http://numbertext.org/logo/**
commands_en.txt <http://numbertext.org/logo/commands_en.txt>)

# turtle graphics

FORWARD = forward|fd
(voorbeeld) vertaling: FORWARD = voorwaards|vw
BACKWARD = back|bk
vertaling: ...
TURNLEFT = left|turnleft|lt
TURNRIGHT = right|turnright|rt
PENUP = penup|pu
PENDOWN = pendown|pd
HOME = home
POINT = point
CIRCLE = circle
ELLIPSE = ellipse
SQUARE = square
RECTANGLE = rectangle
LABEL = label
PENCOLOR = pencolor|pencolour|linecolor|**pc
ANY = any
PENWIDTH = pensize|penwidth|linewidth
PENSTYLE = penstyle|linestyle
PENJOINT = penjoint|linejoint
NONE = none
BEVEL = bevel
MITER = miter
ROUNDED = round
SOLID = solid
DASH = dashed
DOTTED = dotted
CLOSE = close
FILL = fill
FILLCOLOR = fillcolor|fillcolour|fc
FILLSTYLE = fillstyle
FONTCOLOR = fontcolor|textcolor|textcolour
FONTHEIGHT = fontsize|textsize|textheight
FONTWEIGHT = fontweight
FONTSTYLE = fontstyle
BOLD = bold
ITALIC = italic
UPRIGHT = upright|normal
NORMAL = normal
FONTFAMILY = fontfamily
CLEARSCREEN = clearscreen|cs
TEXT = text
HIDETURTLE = hideturtle|ht|hideme
SHOWTURTLE = showturtle|st|showme
POSITION = position|pos|setpos
HEADING = heading|setheading|seth
PAGESIZE = pagesize
GROUP = picture|pic

# control structures

TO = to
END = end
STOP = stop
REPEAT = repeat|forever
REPCOUNT = repcount
BREAK = break
CONTINUE = continue
WHILE = while
FOR = for
IN = in
IF = if
OUTPUT = output
LEFTSTRING = âEURoe|âEUR~
RIGHTSTRING = âEUR?|âEUR^(TM)
TRUE = true
FALSE = false
NOT = not
AND = and
OR = or
INPUT = input
PRINT = print
SLEEP = sleep
GLOBAL = global

# functions
RANDOM = random
INT = int
FLOAT = float
STR = str
SQRT = sqrt
SIN = sin
COS = cos
ROUND = round
ABS = abs
COUNT = count
SET = set
RANGE = range
LIST = list
TUPLE = tuple
SORTED = sorted
RESUB = sub
RESEARCH = search
REFINDALL = findall
MIN = min
MAX = max

PI = pi|ÏEUR

# measurement
DECIMAL = .
DEG = °
HOUR = h
MM = mm
CM = cm
PT = pt
INCH = in|"

# color codes

INVISIBLE = invisible
BLACK = black
SILVER = silver
GRAY = gray|grey
WHITE = white
MAROON = maroon
RED = red
PURPLE = purple
FUCHSIA = fuchsia|magenta
GREEN = green
LIME = lime
OLIVE = olive
YELLOW = yellow
NAVY = navy
BLUE = blue
TEAL = teal
AQUA = aqua|cyan
PINK = pink
TOMATO = tomato
ORANGE = orange
GOLD = gold
VIOLET = violet
SKYBLUE = skyblue
CHOCOLATE = chocolate
BROWN = brown

# messages

ERROR = Error (in line %s)
ERR_ZERODIVISION = Division by zero.
ERR_NAME = Unknown name: âEUR~%sâEUR?.
ERR_ARGUMENTS = %s takes %s arguments (%s given).
ERR_BLOCK = Error (extra or missing spaces at brackets?)
ERR_KEY = Unknown element: %s
ERR_INDEX = Index out of range.

ERR_STOP = Program terminated:
ERR_MAXRECURSION = maximum recursion depth (%d) exceeded.
ERR_MEMORY = not enough memory.


Groet,
Joren
--
Unsubscribe instructions: E-mail to 
discuss+help@nl.libreoffice.**org<discuss%2Bhelp@nl.libreoffice.org>
Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
List archive: 
http://listarchives.**libreoffice.org/nl/discuss/<http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/>
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.