Date: prev next · Thread: first prev next last


Zie een paar aanvullingen die ik heb gedaan.
Kijk maar of je er iets mee kan

Groeten, Kees

Op 26 november 2012 21:10 schreef Joren <joren.libreoffice@telenet.be> het
volgende:

Zie onderaan voor de vertaling die ik momenteel heb gemaakt. Alle
vertaalhulp/opmerkingen en suggesties meer dan welkom.

Op 22/11/12 19:32, Joren schreef:

 Beste,

Een aantal dagen geleden zijn de strings die vertaald moeten worden voor
versie 4.0 vrijgegeven op Pootle. (zie http://listarchives.**
libreoffice.org/global/l10n/**msg05111.html<http://listarchives.libreoffice.org/global/l10n/msg05111.html>
)

Quote:
" If you had 100% in 3.6, now you have ~6000 words to deal with in help,
and 4300 in UI. UI has a new module now, librelogo, which contains
2600 words on its own."

Met andere woorden: er staat weer een groot werk te wachten op de Pootle
server.

In mail 
http://listarchives.**libreoffice.org/global/l10n/**msg05127.html<http://listarchives.libreoffice.org/global/l10n/msg05127.html>wordt
 er uitgelegd dat alle commando's ook vertaald moeten worden.

Quote:
"1. It is recommended (and easier) to use the existing native language
translation of the original Logo programming language, if it exists. Eg.
the Hungarian translation of "forward" and its abbreviated form are the
same as in the closed source, closed platform-dependent Logo environments
used in Hungarian schools:

FORWARD=elo"re|e"

Deze commando's komen ook voor in de te vertalen strings (zo'n 2600
ongeveer). Het lijkt me dus aangeraden om eerst gezamelijk tot een
consistente vertaling te komen van de commando's én afkorting (achter de
verticale streep). Ik moet nu zelf heel de avond weg, maar mij lijkt het
handig om gewoon te vertalen achter de regel (zie voorbeeld hieronder). Een
dat dit werk gebeurd is, is het relatief eenvoudig om de andere strings te
kunnen vertalen.
Dit zijn de commando's: (gekopieerd van http://numbertext.org/logo/**
commands_en.txt <http://numbertext.org/logo/commands_en.txt>)

# turtle graphics

FORWARD = forward|fd

FORWARD = vooruit|vu

BACKWARD = back|bk

BACKWARD = achteruit|au

 TURNLEFT = left|turnleft|lt

TURNLEFT = links|draailinks|dl

 TURNRIGHT = right|turnright|rt

TURNRIGHT = rechts|draairechts|dr

PENUP = penup|pu

PENUP = penomhoog|ph

PENDOWN = pendown|pd

PENDOWN = penomlaag|pl

 HOME = home

HOME = begin

POINT = point

POINT = punt

CIRCLE = circle

CIRCLE = cirkel

ELLIPSE = ellipse

ELLIPSE = ellips

SQUARE = square

SQUARE = vierkant

RECTANGLE = rectangle

RECTANGLE = rechthoek

LABEL = label

LABEL = label

PENCOLOR = pencolor|pencolour|linecolor|**pc

PENCOLOR = penkleur|lijnkleur|pk

ANY = any

ANY = elke

 PENWIDTH = pensize|penwidth|linewidth

PENWIDTH = pengrootte|pendikte|penbreedte

PENSTYLE = penstyle|linestyle

PENSTYLE = penstijl|lijnstijl|lijnopmaak

 PENJOINT = penjoint|linejoint


 NONE = none

NONE = geen

BEVEL = bevel

BEVEL = verbonden

Hoe kom je aan 'verbonden'. Ik vind meer iets van 'afschuinen'

 MITER = miter

MITER = snijdend

ROUNDED = round

ROUNDED = rond|afgerond

Meer 'afgerond' dan 'rond'

 SOLID = solid

SOLID = vol

Vind ik meer 'stevig', 'robuus' of 'solide'

 DASH = dashed

DASH = streepjes|gestreept

streepje

 DOTTED = dotted

DOTTED = stippellijn

gestippeld

 CLOSE = close

CLOSE = sluiten

FILL = fill

FILL = gevuld

 FILLCOLOR = fillcolor|fillcolour|fc

FILLCOLOR = vullingskleur|vk

FILLSTYLE = fillstyle

FILLSTYLE = vulling

 FONTCOLOR = fontcolor|textcolor|textcolour

FOUTNCOLOR = letterkleur|tekstkleur

 FONTHEIGHT = fontsize|textsize|textheight

FONTHEIGHT = lettergrootte|tekstgrootte|**teksthoogte

FONTWEIGHT = fontweight

FONTWEIGHT = letterdikte|tekstdikte

FONTSTYLE = fontstyle

FONTSTYLE = tekststijl|letterstijl

BOLD = bold

BOLD = vet

ITALIC = italic

ITALIC = schuin

UPRIGHT = upright|normal

UPRIGHT = rechtop|normaal

NORMAL = normal

NORMAL = normaal

FONTFAMILY = fontfamily

FONTFAMILY = tekstfamilie

CLEARSCREEN = clearscreen|cs

CLEARSCREEN = schermleegmaken|sl

TEXT = text

TEXT = tekst

 HIDETURTLE = hideturtle|ht|hideme

HIDETURTLE = verbergturtle|vt

SHOWTURTLE = showturtle|st|showme

SHOWTURTLE = toonturtle|tt

POSITION = position|pos|setpos

POSITION = positie|pos|setpos

 HEADING = heading|setheading|seth

HEADING = kop|setkop|setk

PAGESIZE = pagesize

PAGESIZE = paginagrootte

GROUP = picture|pic

GROUP = afbeelding|afb


# control structures

TO = to

TO = tot

END = end

END = einde

STOP = stop

STOP = stop

REPEAT = repeat|forever

REPEAT = herhaal|vooraltijd

 REPCOUNT = repcount

REPCOUNT = telherhaling of herhalingtelling

BREAK = break

BREAK = afbreken

CONTINUE = continue

CONTINUE = verdergaan

 WHILE = while

WHILE = terwijl

FOR = for

FOR = voor

IN = in

IN = in

IF = if

IF = als

OUTPUT = output

OUTPUT = output|uitgave

 LEFTSTRING = âEURoe|âEUR~
RIGHTSTRING = âEUR?|âEUR^(TM)
TRUE = true

TRUE = waar

FALSE = false

FALSE = onwaar

NOT = not

NOT = niet

AND = and

AND = en

OR = or

OR = of

INPUT = input

INPUT = input|ingave

PRINT = print

PRINT = print|afdrukken

SLEEP = sleep

SLEEP = slaap

GLOBAL = global

GLOBAL = globaal

kan ook 'wereldwijd' zijn# functions
RANDOM = random

RANDOM = random|willekeurig


INT = int

INT = int|integer

FLOAT = float

FLOAT = float

vloeien/drijven??

 STR = str

STR = str|string

SQRT = sqrt

SQRT = sqrt|vierkantswortel|vw

SIN = sin

SIN = sin

COS = cos

COS = cos

ROUND = round

ROUND = rond

afronden?


 ABS = abs
COUNT = count

COUNT = tel

SET = set

SET = set|instellen

RANGE = range

RANGE = range|bereik

LIST = list

LIST = lijst

 TUPLE = tuple

TUPLE = tuple|tupel

SORTED = sorted

SORTED = gesorteerd

 RESUB = sub
RESEARCH = search

RESEARCH = zoek

REFINDALL = findall

REFINDALL = zoekalle

MIN = min

MIN = min

MAX = max

MAX = max


PI = pi|ÏEUR

# measurement
DECIMAL = .

DECIMAL = .

moet dit niet komma zijn?

 DEG = °

DEG = °

HOUR = h

HOUR = h

MM = mm

MM = mm

CM = cm

CM = cm

PT = pt

PT = pt

INCH = in|"

INCH = in|"


# color codes

INVISIBLE = invisible

INVISIBLE = onzichtbaar

BLACK = black

BLACK = zwart

SILVER = silver

SILVER = zilver

GRAY = gray|grey

GRAY = grijs

WHITE = white

WHITE = wit

MAROON = maroon

MAROON = kastanjebruin

RED = red

RED = rood

PURPLE = purple

PURPLE = paars

FUCHSIA = fuchsia|magenta

FUCHSIA = fuchsia|foksia

GREEN = green

GREEN = groen

LIME = lime

LIME = limoen

OLIVE = olive

OLIVE = olijfgroen

YELLOW = yellow

YELLOW = geel

NAVY = navy

NAVY = navyblauw

BLUE = blue

BLUE = blauw

TEAL = teal

TEAL = groenblauw|blauwgroen

AQUA = aqua|cyan

AQUA = water|cyaan

PINK = pink

PINK = roos

PINK = roos|roze

 TOMATO = tomato

TOMATO = tomaat

ORANGE = orange

ORANGE = oranje

GOLD = gold

GOLD = goud

VIOLET = violet

VIOLET = violet

SKYBLUE = skyblue

SKYBLUE = hemelblauw

CHOCOLATE = chocolate

CHOCOLATE = chocolade

BROWN = brown

BROWN = bruin


# messages

ERROR = Error (in line %s)

ERROR = Error (op lijn %s)

 ERR_ZERODIVISION = Division by zero.

ERR_ZERODIVISION = Deling door nul.

 ERR_NAME = Unknown name: âEUR~%sâEUR?.

ERR_NAME = Onbekende naam:

 ERR_ARGUMENTS = %s takes %s arguments (%s given).

ERR_ARGUMENTS = %s neemt %s argumenten (%s gegeven).

 ERR_BLOCK = Error (extra or missing spaces at brackets?)

ERR_BLOCK = Error (extra of ontbrekende spaties bij haakjes?)

 ERR_KEY = Unknown element: %s

ERR_KEY = Onbekend element: %s

 ERR_INDEX = Index out of range.

ERR_INDEX = Index buiten het bereik.


ERR_STOP = Program terminated:

ERR_STOP = programma beëindigd:

 ERR_MAXRECURSION = maximum recursion depth (%d) exceeded.

ERR_MAXRECURSION = maximale recursiediepte (%d) overschreden.

 ERR_MEMORY = not enough memory.

ERR_MEMORY = niet genoeg geheugen.Groet,
Joren


--
Unsubscribe instructions: E-mail to 
discuss+help@nl.libreoffice.**org<discuss%2Bhelp@nl.libreoffice.org>
Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
List archive: 
http://listarchives.**libreoffice.org/nl/discuss/<http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/>
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.