Date: prev next · Thread: first prev next last


Zie onderaan voor de vertaling die ik momenteel heb gemaakt. Alle vertaalhulp/opmerkingen en suggesties meer dan welkom.

Op 22/11/12 19:32, Joren schreef:
Beste,

Een aantal dagen geleden zijn de strings die vertaald moeten worden voor versie 4.0 vrijgegeven op Pootle. (zie http://listarchives.libreoffice.org/global/l10n/msg05111.html)

Quote:
" If you had 100% in 3.6, now you have ~6000 words to deal with in help,
and 4300 in UI. UI has a new module now, librelogo, which contains
2600 words on its own."

Met andere woorden: er staat weer een groot werk te wachten op de Pootle server.

In mail http://listarchives.libreoffice.org/global/l10n/msg05127.html wordt er uitgelegd dat alle commando's ook vertaald moeten worden.

Quote:
"1. It is recommended (and easier) to use the existing native language
translation of the original Logo programming language, if it exists. Eg.
the Hungarian translation of "forward" and its abbreviated form are the
same as in the closed source, closed platform-dependent Logo environments
used in Hungarian schools:

FORWARD=elo"re|e"

Deze commando's komen ook voor in de te vertalen strings (zo'n 2600 ongeveer). Het lijkt me dus aangeraden om eerst gezamelijk tot een consistente vertaling te komen van de commando's én afkorting (achter de verticale streep). Ik moet nu zelf heel de avond weg, maar mij lijkt het handig om gewoon te vertalen achter de regel (zie voorbeeld hieronder). Een dat dit werk gebeurd is, is het relatief eenvoudig om de andere strings te kunnen vertalen. Dit zijn de commando's: (gekopieerd van http://numbertext.org/logo/commands_en.txt)

# turtle graphics

FORWARD = forward|fd
FORWARD = vooruit|vu
BACKWARD = back|bk
BACKWARD = achteruit|au
TURNLEFT = left|turnleft|lt
TURNLEFT = links|draailinks|dl
TURNRIGHT = right|turnright|rt
TURNRIGHT = rechts|draairechts|dr
PENUP = penup|pu
PENUP = penomhoog|ph
PENDOWN = pendown|pd
PENDOWN = penomlaag|pl
HOME = home
POINT = point
POINT = punt
CIRCLE = circle
CIRCLE = cirkel
ELLIPSE = ellipse
ELLIPSE = ellips
SQUARE = square
SQUARE = vierkant
RECTANGLE = rectangle
RECTANGLE = rechthoek
LABEL = label
LABEL = label
PENCOLOR = pencolor|pencolour|linecolor|pc
PENCOLOR = penkleur|lijnkleur|pk
ANY = any
ANY = elke
PENWIDTH = pensize|penwidth|linewidth
PENWIDTH = pengrootte|pendikte|penbreedte
PENSTYLE = penstyle|linestyle
PENSTYLE = penstijl|lijnstijl|lijnopmaak
PENJOINT = penjoint|linejoint

NONE = none
NONE = geen
BEVEL = bevel
BEVEL = verbonden
MITER = miter
MITER = snijdend
ROUNDED = round
ROUNDED = rond|afgerond
SOLID = solid
SOLID = vol
DASH = dashed
DASH = streepjes|gestreept
DOTTED = dotted
DOTTED = stippellijn
CLOSE = close
CLOSE = sluiten
FILL = fill
FILL = gevuld
FILLCOLOR = fillcolor|fillcolour|fc
FILLCOLOR = vullingskleur|vk
FILLSTYLE = fillstyle
FILLSTYLE = vulling
FONTCOLOR = fontcolor|textcolor|textcolour
FOUTNCOLOR = letterkleur|tekstkleur
FONTHEIGHT = fontsize|textsize|textheight
FONTHEIGHT = lettergrootte|tekstgrootte|teksthoogte
FONTWEIGHT = fontweight
FONTWEIGHT = letterdikte|tekstdikte
FONTSTYLE = fontstyle
FONTSTYLE = tekststijl|letterstijl
BOLD = bold
BOLD = vet
ITALIC = italic
ITALIC = schuin
UPRIGHT = upright|normal
UPRIGHT = rechtop|normaal
NORMAL = normal
NORMAL = normaal
FONTFAMILY = fontfamily
FONTFAMILY = tekstfamilie
CLEARSCREEN = clearscreen|cs
CLEARSCREEN = schermleegmaken|sl
TEXT = text
TEXT = tekst
HIDETURTLE = hideturtle|ht|hideme
SHOWTURTLE = showturtle|st|showme
POSITION = position|pos|setpos
POSITION = positie|pos|setpos
HEADING = heading|setheading|seth
HEADING = kop|setkop|setk
PAGESIZE = pagesize
PAGESIZE = paginagrootte
GROUP = picture|pic
GROUP = afbeelding|afb

# control structures

TO = to
TO = tot
END = end
END = einde
STOP = stop
STOP = stop
REPEAT = repeat|forever
REPEAT = herhaal|vooraltijd
REPCOUNT = repcount
BREAK = break
BREAK = afbreken
CONTINUE = continue
CONTINUE = verdergaan
WHILE = while
FOR = for
FOR = voor
IN = in
IN = in
IF = if
IF = als
OUTPUT = output
OUTPUT = output|uitgave
LEFTSTRING = âEURoe|âEUR~
RIGHTSTRING = âEUR?|âEUR^(TM)
TRUE = true
TRUE = waar
FALSE = false
FALSE = onwaar
NOT = not
NOT = niet
AND = and
AND = en
OR = or
OR = of
INPUT = input
INPUT = input|ingave
PRINT = print
PRINT = print|afdrukken
SLEEP = sleep
SLEEP = slaap
GLOBAL = global
GLOBAL = globaal

# functions
RANDOM = random
RANDOM = random|willekeurig

INT = int
INT = int|integer
FLOAT = float
FLOAT = float
STR = str
STR = str|string
SQRT = sqrt
SQRT = sqrt|vierkantswortel|vw
SIN = sin
SIN = sin
COS = cos
COS = cos
ROUND = round
ROUND = rond
ABS = abs
COUNT = count
COUNT = tel
SET = set
SET = set|instellen
RANGE = range
RANGE = range|bereik
LIST = list
LIST = lijst
TUPLE = tuple
SORTED = sorted
SORTED = gesorteerd
RESUB = sub
RESEARCH = search
RESEARCH = zoek
REFINDALL = findall
REFINDALL = zoekalle
MIN = min
MIN = min
MAX = max
MAX = max

PI = pi|ÏEUR

# measurement
DECIMAL = .
DECIMAL = .
DEG = °
DEG = °
HOUR = h
HOUR = h
MM = mm
MM = mm
CM = cm
CM = cm
PT = pt
PT = pt
INCH = in|"
INCH = in|"

# color codes

INVISIBLE = invisible
INVISIBLE = onzichtbaar
BLACK = black
BLACK = zwart
SILVER = silver
SILVER = zilver
GRAY = gray|grey
GRAY = grijs
WHITE = white
WHITE = wit
MAROON = maroon
MAROON = kastanjebruin
RED = red
RED = rood
PURPLE = purple
PURPLE = paars
FUCHSIA = fuchsia|magenta
FUCHSIA = fuchsia|foksia
GREEN = green
GREEN = groen
LIME = lime
LIME = limoen
OLIVE = olive
OLIVE = olijfgroen
YELLOW = yellow
YELLOW = geel
NAVY = navy
NAVY = navyblauw
BLUE = blue
BLUE = blauw
TEAL = teal
TEAL = groenblauw|blauwgroen
AQUA = aqua|cyan
AQUA = water|cyaan
PINK = pink
PINK = roos
TOMATO = tomato
TOMATO = tomaat
ORANGE = orange
ORANGE = oranje
GOLD = gold
GOLD = goud
VIOLET = violet
VIOLET = violet
SKYBLUE = skyblue
SKYBLUE = hemelblauw
CHOCOLATE = chocolate
CHOCOLATE = chocolade
BROWN = brown
BROWN = bruin

# messages

ERROR = Error (in line %s)
ERROR = Error (op lijn %s)
ERR_ZERODIVISION = Division by zero.
ERR_ZERODIVISION = Deling door nul.
ERR_NAME = Unknown name: âEUR~%sâEUR?.
ERR_NAME = Onbekende naam:
ERR_ARGUMENTS = %s takes %s arguments (%s given).
ERR_ARGUMENTS = %s neemt %s argumenten (%s gegeven).
ERR_BLOCK = Error (extra or missing spaces at brackets?)
ERR_BLOCK = Error (extra of ontbrekende spaties bij haakjes?)
ERR_KEY = Unknown element: %s
ERR_KEY = Onbekend element: %s
ERR_INDEX = Index out of range.
ERR_INDEX = Index buiten het bereik.

ERR_STOP = Program terminated:
ERR_STOP = programma beëindigd:
ERR_MAXRECURSION = maximum recursion depth (%d) exceeded.
ERR_MAXRECURSION = maximale recursiediepte (%d) overschreden.
ERR_MEMORY = not enough memory.
ERR_MEMORY = niet genoeg geheugen.


Groet,
Joren


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.