Date: prev next · Thread: first prev next last


Beste discussers ;-)

LibreOffice 4.0 begint lekker vorm te krijgen. Steeds meer gegevens landen op de wiki - als voorlopige informatie.

Omdat het nog even duurt voor de RC1 er is, en er wel lange donkere winteravonden voor de deur staan, is het misschien een ideale gelegenheid om een onderwerp op te pikken waarmee je een klik hebt, om wat over te schrijven?
 https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/4.0
En dan kun je denken aan misschien een uitgebreider stuk (alle ins en outs van kleurschalen/gegevensbalken ofzo....) of aan duidelijke Nederlandstalige teksten om uiteindelijk het algemene publiek te informeren. Idee?

vr. groeten,
Cor

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.