Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Kees,

Kees Kriek wrote (19-07-12 08:24)

Sinds ik me als lid heb aangemeld (op 24 mei) heb ik niets meer vernomen.

Ik zie inderdaad je aanmelding.

Hoe kom je te weten of het lidmaatschap is geaccepteerd?

Dat wordt je gemeld per mail.
Eerlijk gezegd ben ik zelf een beetje de draad kwijt in alle drukte.
Als ik me niet vergis is er een behandeling in groepen, ééns per kwartaal. Dat heeft te maken met de voorschriften van de autoriteiten waar de stichting is gevestigd. Daarnaast is het Membership Committee (ik ben slechts vervanger) een beetje aan het stoeien met de werkwijze; wat is nu wel of niet praktisch. En dit met een groep mensen die ook ongeveer elke maand een nieuwe versie (en/of ba of release kandidaat) van LibreOffice uitbrengen etc... Dus als iets te lang duurt, ligt het gewoon daaraan ;-)

Maar geen zorgen, ik denk wel dat het goed gaat komen.

vr groeten,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.