Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Cor,

Bedankt voor dit heldere antwoord, aanmelden voor mij heeft in deze dan nog
geen zin.
Misschien in een later stadium wel aanmelden als het mogelijk wordt voor
het ondertstaande als dit in het leven wordt geroepen:

Een ander idee, wat ik wel eens heb gelezen, is een soort ondersteunend
lidmaatschap. Dat je TDF/LibreOffice een warm hart toedraagt maar zelf, om
wat voor reden dan ook, niet of weinig actief bent.
Daarvoor bestaat volgens mij nog niets.

Met vriendelijke groet,

Rene Schouten.

Op 21 mei 2012 08:39 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl> het volgende:

Hoi Rene,

Rene Schouten wrote (21-05-12 08:11)


 Sluit me aan bij Kees, ook ik wil me best aanmelden (The Document
Foundation) maar kan even niet vinden waar.
Ben wil al lid van diverse mailing lijsten van Libre Office.


The Document Foundation is een meritocratisch geleide organisatie. Dat wil
zeggen dat de mensen die actief zijn de zeggenschap hebben. Dus  het
bestuur kiezen, in het bestuur gekozen kunnen worden, leden van het
Engineering Steering Committee (de groep die over technische zaken van
LibreOffice gaat) kiezen.
Er wordt bij aanmelding dus ook gevraagd waarmee je actief bent.
Het meest duidelijk in het product is dat natuurlijk bijdragen aan code,
vertalingen en testen.
Maar een heel grote groep is ook actief met documentatie, marketing en
voorlichting.

Als je lid wilt worden, maar nog niet zo actief bent, of er pas net
begint, moet je hier rekening mee houden. Dan is het misschien handiger om
nog een paar maandjes te wachten.

Een ander idee, wat ik wel eens heb gelezen, is een soort ondersteunend
lidmaatschap. Dat je TDF/LibreOffice een warm hart toedraagt maar zelf, om
wat voor reden dan ook, niet of weinig actief bent.
Daarvoor bestaat volgens mij nog niets.

vr. groeten


--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to 
discuss+help@nl.libreoffice.**org<discuss%2Bhelp@nl.libreoffice.org>
Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
List archive: 
http://listarchives.**libreoffice.org/nl/discuss/<http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/>
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
-- 
*Met vriendelijke groet,
René Schouten.

Voor: Webdesign/Webhosting Low - Budgetprijzen.

100,000 Hits Naar Uw Site! Klik Hier:
http://www.fwdigitaalict.nl.nl/?42215

Heeft u een vraag? info@fwdigitaalict.nl*

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.