Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Rene,

Rene Schouten wrote (21-05-12 08:54)

Bedankt voor dit heldere antwoord, aanmelden voor mij heeft in deze dan nog
geen zin.

OK, geen probleem. Je weet nooit wat er nog gaat gebeuren hè ;-)
En misschien had ik er gelijk een omschrijving bij kunnen doen, om het verschil te maken tussen wat je meest hebt, een ondersteunend lidmaatschap, en zoals het is bij onder andere TDF: lidmaatschap voor actievelingen. Maar natuurlijk staat dat wel in de webpagina's waarnaar ik had verwezen :-)

Misschien in een later stadium wel aanmelden als het mogelijk wordt voor
het ondertstaande als dit in het leven wordt geroepen:

Ik zal het eens voren brengen!

vr. groeten,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.