Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Cor

Geen probleem.
Dank je voor het uitzoeken.

Groeten, Kees

Op 22 juli 2012 11:41 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl> het volgende:

Kees Kriek wrote (22-07-12 08:45)

 Dank je voor de reactie.
Ik heb een haast, maar ik vroeg me alleen af of e.e.a. wel goed is gegaan.


Dat vroeg ik me dus ook af .. gisteravond wat gecontroleerd en inderdaad
is er iets mis gegaan. Bij de vergadering waar naar de aanmeldingen werd
gekeken was ik niet, en de anderen konden niet jouw werk vinden en hebben
blijkbaar verzuimd te kijken naar je aanmelding waarop je Leo, Luc en mij
als ref. had genoemd, dan hadden ze nog even kunnen bellen. Daarom is je
aanmelding geparkeerd ..  maar wordt weer opgepakt. Excuses!

Cor


--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to 
discuss+help@nl.libreoffice.**org<discuss%2Bhelp@nl.libreoffice.org>
Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
List archive: 
http://listarchives.**libreoffice.org/nl/discuss/<http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/>
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.