Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo,


Op 24-05-12 11:46, Cor Nouws schreef:
Hoi Guy,

Guy Voets wrote (23-05-12 11:40)

Je vroeg me een tijd geleden hoe ik bijdroeg aan LO (daar bleken twijfels over te bestaan bij de powers that be van LO bij het herbekijken van mijn
lidmaatschap),

Twijfels is een groot woord, maar het is niet duidelijk te zien inderdaad wat je hebt gedaan. En daar kijk het Membership Committee wel naar - waar zouden ze anders naar moeten kijken ;-) Het MC wil mensen niet op een pietepeutrige manier de maat te nemen, maar het lidmaatschap is een serieuze zaak, en bijdragen die daarvoor kwalificeren zijn meer dan af en toe naar de lijst(en) mailen.

ik noemde Leo Moons en hulp bij vertaling van handleidingen,
maar heb sindsdien niks meer gehoord...

Ik heb van Leo begrepen dat je inderdaad helpt met vertalen - dus dan is Leo het wel aan je verplicht dat ook te melden, als hij nieuw werk aankondigt toch? De vernieuwing van je lidmaatschap staat verder gewoon op de rol bij het MC, dus komt er aan.

vr. groeten,

Ik heb het nog even opgezocht, maar ik heb wel degelijk Guy vermeld en bedankt bij het verschijnen van hoofdstuk 2 van de handleiding voor beginners

Quote
Hallo allemaal,

Hierbij kan ik jullie meedelen dat het tweede deel van de Handleiding voor beginners "LibreOffice Instellen" beschikbaar is op de website van nl.LibreOffice.org [1] alsook op ODFAuthors.org [2].

Mijn bijzondere dank gaat uit naar Jan de Jong en Guy Voets voor hun niet aflatende hulp bij de totstandkoming van dit werk.

Vriendelijke groeten

[1] http://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/
[2] http://www.odfauthors.org/libreoffice/nederlands/welkom-bij-odfauthors

Unquote

Vriendelijke groeten,

--
Leo Moons
LibreOffice/nl

Nous sommes condamnés à être libres


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.