Date: prev next · Thread: first prev next last


Hi Cor

Op 21 mei 2012 19:24 schreef J.A. de Vries <hdv.jadev@gmail.com> het
volgende:

On 2012-05-21 08:10, Cor Nouws wrote:
Dag Kees,

Kees Kriek wrote (21-05-12 07:42)

Ik wil me best aanmelden, maar zie niet hoe ik dit kan doen.

Het 'application' formulier staat hier:


http://www.documentfoundation.org/foundation/application-for-tdf-community-membership/


Deze link is 'dood'.

Verder lees ik het volgende: 'An applicant preferably should be nominated
by an existing Member.'.
Is dit een vereiste? En hoe kan ik wie opgeven? (lekker cryptisch hè ;-))

Groeten, Kees
Wel allemaal Engelstalig. Als dat een probleem is, moeten we eens
overleggen over vertalingen.

Ha, kijk. Da's iets waar ik vrij makkelijk een bijdrage kan leveren. Als
het geen probleem is om tot eind van deze maand te moeten wachten, dan
wil ik best voor een Nederlandse vertaling zorgen. Eerder lukt me qua
agenda helaas niet. Zit met wat deadlines.

Grx HdV

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.