Date: prev next · Thread: first prev next last


Hi Cor

De link werkte weer. Ik heb me aangemeld.

Groeten, Kees

Op 24 mei 2012 22:26 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl> het volgende:

Hoi Leo,

Leo Moons wrote (24-05-12 22:10)


 Ik heb het nog even opgezocht, maar ik heb wel degelijk Guy vermeld en
bedankt bij het verschijnen van hoofdstuk 2 van de handleiding voor
beginners


Mijn nederige verontschuldigingen. Helemaal over het hoofd gezien. Of ik
heb toevallig enkele andere aankondigingen gezien - heb ze alleen vanaf
november vorig jaar nog maar.


vr. groeten,

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org


--
Unsubscribe instructions: E-mail to 
discuss+help@nl.libreoffice.**org<discuss%2Bhelp@nl.libreoffice.org>
Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
List archive: 
http://listarchives.**libreoffice.org/nl/discuss/<http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/>
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.