Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo Riemer,

Bedankt voor je meedenken.

Op 30/05/2011 12:04, Riemer Thalen schreef:
Hoi Pjotr,

Je hebt gelijk. (Black-out mijnerzijds, te veel AdWords- en SEO-analyses
gedaan, niet elk getal bij Google is een zoekopdracht.)

Dat neemt niet weg dat de kern van het probleem m.i. het volgende is.
Het gaat er niet alleen om hoe ingeburgerd een woord is.
Het gaat er zeker niet om of het interessante nieuwvorming is.
Het gaat er ook niet om of de meeste mensen het zullen begrijpen.
Het enige wat telt, is: kan het verwarring of onzekerheid veroorzaken?
Welke verwarring of onzekerheid bedoel je.
Even een stukje uit de handleiding:

*Help Agent*

Vink deze optie uit om de Help Agent (vergelijkbaar met Microsoft's Office Assistent) uit te schakelen. Klik op *Herstellen *om het standaardgedrag van de Help Agent te herstellen.

Ik denk niet dat hier veel verwarring mogelijk is: mensen hebben steeds het programma voor zich en het betreffende dialoogvenster open, of er staat een afbeelding in de tekst.

Vriendelijke groeten,

Knip

--
Leo Moons
LibreOffice/nl

Nous sommes condamnés à être libres
-----
Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 10.0.1375 / Virusdatabase: 1509/3669 - datum van uitgifte: 05/30/11
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.