Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo,

We hebben met een aantal mensen samen gezeten en kwamen tot volgende besluiten

Op 22/05/2011 15:22, Kees Verhagen schreef:

Ik ben dan wel niet zo'n taalkundige maar heb ook mijn voorkeuren vandaar dat ik ook graag mijn mening wil laten weten.

*Van:*Leo Moons [mailto:leo.moons@telenet.be]
*Verzonden:* zondag 22 mei 2011 14:45
*Aan:* Nl_Discussie
*CC:* Jan de Jong
*Onderwerp:* [nl-discussie] Gebruikersgidsen

Hallo allemaal,

Zoals in een vorige mail reeds aangegeven zijn we bezig met vertalen van de gebruikersgidsen voor LibO. Graag had ik jullie bedenkingen, opmerkingen, ideeën, feedback over één en ander, met betrekking tot de vertaling: - in de Engelstalige gidsen werd overgeschakeld (na wel wat discussie) van de term authors naar contributors; ik zou de term medewerkers willen lanceren, omdat het over meer dan alleen vertalen gaat;

*/[KV] Medewerkers lijkt mij de lading ook het beste dekken./*

We gaan voor medewerkers

*//*


- vertaling van "banded rows" in tabellen, zowel in Writer, Calc en Impress. De help spreekt over verbonden rijen en kolommen, maar dat vind ik niet zo gelukkig omdat banded rows vaak gebruikt worden om de leesbaarheid te verhogen en er niet noodzakelijk een verband bestaat.

*/[KV] Helaas ken ik de functie niet maar als ik "Banded rows" zie staan denk ik gelijk aan "gekoppelde rijen". Rijen en kolommen koppelen ken ik wel van hun tegenhangers in msoffice en lijkt mij een juiste omschijving./*

Gekoppelde rijen vindt ook geen genade, wat denken jullie van gestreepte rijen??

*//*


- aanvinken versus selecteren van het keuzevakje (mijn voorkeur gaat naar 2)

*/[KV] Aanvinken is een redelijk ingeburgerde term en het is ook eigenlijk precies wat je doet als je zo'n vakje selecteert./*

Aanvinken wordt aanvaard in het Groene boekje; uitvinken wacht op aanvaarding, maar zullen we reeds aanvaarden

*//*


- pop-up menu versus context-menu (mijn voorkeur gaat naar 2)

*/[KV] Het menu komt op, in die context zou je beter kunnen praten over een pop-up menu. Deze term is ook redelijk goed ingeburgerd bij een grote groep mensen./*

We gaan voor contextmenu

*//*


- uitklapmenu, neergeklapte lijst of keuzelijst (mijn voorkeur gaat naar 3)

*/[KV] Keuzelijst is direct ook mijn voorkeur, de andere termen vind ik een beetje gekunsteld./*

Keuzelijst wordt het

*//*


- een geselecteerd object had vroeger groene handgrepen, nu licht blauwe. Of zijn beide nog steeds bestaande en hoe roep ik dan groene op en wat is het verschil?

*/[KV] Geen commentaar./*

Groene handgrepen komen voor in Writer, blauwe bij tekstvakken in Draw

*//*


- in Draw/Impress kan je een tekstvak invoegen. De (verdwijnende kader) zijn arceringen of is het een grijze kader?

*/[KV] Geen commentaar/*

Het zijn arceringen

*//*


- Deel 1 noemden we vroeger (voor OOo) de Inleidende Gids, hoewel ik die zelf lanceerde, vind ik dit niet zo gelukkig. Heeft er iemand een beter idee? In het Engels is "Getting Started Guide".

*/[KV] Zelf zou ik liever een "Snel start gids" zien maar ik heb de indruk dat dit er niet mee wordt bedoeld "Opstart gids" lijkt mij meer de lading dekken en blijft lekker kort./*

zie onder

*//*


- De volgende gidsen worden Writer Gids (Writergids), Calc Gids, ... In de OOo gidsen werd Writer Gids en Writergids door elkaar gebruikt maar mijn voorkeur gaat naar 2

*/[KV] Mijn voorkeur gaat ook uit naar nummer 2/*

We gaan voor
Handleiding voor beginners
Handleiding voor Writer, ...

*//*


- Hoe vertalen we "rightclick": Klikken met rechts, rechtsklikken of klik rechts (mijn voorkeur gaat naar 2)

*/[KV] "Rechtsklikken" is ook mijn voorkeur/*

Klikken met rechts

*//*


*/[KV] /*Het zijn mijn ideeën en recht uit het hart gegeven.

*//*

*//*

*/Groetjes/*

*/Kees Verhagen/*

------------------------------------------------------------------------

Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com <http://www.avg.com>
Versie: 10.0.1375 / Virusdatabase: 1509/3653 - datum van uitgifte: 05/22/11


--
Leo Moons
LibreOffice/nl

Nous sommes condamnés à être libres
-----
Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 10.0.1375 / Virusdatabase: 1509/3666 - datum van uitgifte: 05/28/11
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.