Date: prev next · Thread: first prev next last


Dag Henk,

Bedankt voor je feedback.
Gearceerd: roept bij schuine streepjes op en dit is niet het geval. We blijven zoeken, stel ik voor.

Vriendelijke groeten


Op 29/05/2011 13:56, H.C. van der Burg schreef:
Hallo allemaal,

Ik kan mij vinden in het verhaal van Riemer hieronder.

Gisteren heb ik het probleem "banded rows" fijn mee naar huis genomen en even bekeken hoe Excel 2010 dergelijke tabellen benoemd. Dan wordt daadwerkelijk dit issue vertaald als gestreepte rijen of kolommen. Bekijk ik echter de uitvoering van dergelijke tabellen dan valt echter nergens strepen te ontdekken of deze zijn voor het blote oog niet te ontdekken. In de uitvoering lijkt het er dan ook meer op dat de rijen om en om van een kleur worden voorzien. Op deze uitvoering uitgaande zou ik dan weer graag *gearceerde rijen of kolommen* als vertaling zien.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

--
Leo Moons
LibreOffice/nl

Nous sommes condamnés à être libres
-----
Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 10.0.1375 / Virusdatabase: 1509/3667 - datum van uitgifte: 05/29/11
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.