Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo allemaal,

Ik kan mij vinden in het verhaal van Riemer hieronder.

Gisteren heb ik het probleem "banded rows" fijn mee naar huis genomen en even bekeken hoe Excel 2010 dergelijke tabellen benoemd. Dan wordt daadwerkelijk dit issue vertaald als gestreepte rijen of kolommen. Bekijk ik echter de uitvoering van dergelijke tabellen dan valt echter nergens strepen te ontdekken of deze zijn voor het blote oog niet te ontdekken. In de uitvoering lijkt het er dan ook meer op dat de rijen om en om van een kleur worden voorzien. Op deze uitvoering uitgaande zou ik dan weer graag *gearceerde rijen of kolommen* als vertaling zien.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

Op 29-5-2011 12:52, Riemer Thalen schreef:
Hallo,
Van huis uit ben ik tekstschrijver. Ik ben ook eindredacteur geweest van de
vertaling van Magento. Daar kwamen we uiteraard dezelfde dilemma's tegen.
Mijn complimenten voor de zorgvuldigheid en creativiteit van jullie
vertaalwerk. Daarom zou ik als Noord-Nederlander graag een late suggestie
doen.

Voor veel mensen is aanvinken, afvinken of wat voor vinken ook allemaal
hetzelfde: je zet een vinkje. In dit kader is de term uitvinken is niet
eenduidig. Dat wil zeggen: de kans bestaat dat mensen het niet of verkeerd
begrijpen. Dat risico wil je in een gebruikersgids niet nemen.
Ik denk dat we moeten accepteren dat er geen Nederlands equivalent is voor
check/uncheck. We hebben daar een omschrijving voor nodig, eentje die niet
verkeerd begrepen kan worden. Daarom stel ik voor om aan te sluiten bij de
termen die Google gebruikt: een vinkje zetten en een vinkje weghalen. Geen
vergissing mogelijk.

"Een vinkje zetten" kunnen we eventueel afwisselen met "aanvinken" (andere
soorten vinken vervallen!). Voor "vinkje weghalen" is er geen alternatief.
"Uitvinken" is niet eenduidig, "ontvinken" is een lelijk neologisme.

Hopelijk willen jullie dit in overweging nemen.

Vriendelijke groet
Riemer


- aanvinken versus selecteren van het keuzevakje (mijn voorkeur gaat naar
2)

*/[KV] Aanvinken is een redelijk ingeburgerde term en het is ook eigenlijk
precies wat je doet als je zo'n vakje selecteert./*

Aanvinken wordt aanvaard in het Groene boekje; uitvinken wacht op
aanvaarding, maar zullen we reeds aanvaarden

*//*

Op 29 mei 2011 09:01 schreef Leo Moons<leo.moons@telenet.be> het volgende:

Hallo,

We hebben met een aantal mensen samen gezeten en kwamen tot volgende
besluiten

Op 22/05/2011 15:22, Kees Verhagen schreef:

Ik ben dan wel niet zo'n taalkundige maar heb ook mijn voorkeuren vandaar
dat ik ook graag mijn mening wil laten weten.

*Van:*Leo Moons [mailto:leo.moons@telenet.be]
*Verzonden:* zondag 22 mei 2011 14:45
*Aan:* Nl_Discussie
*CC:* Jan de Jong
*Onderwerp:* [nl-discussie] Gebruikersgidsen

Hallo allemaal,

Zoals in een vorige mail reeds aangegeven zijn we bezig met vertalen van
de gebruikersgidsen voor LibO. Graag had ik jullie bedenkingen, opmerkingen,
ideeën, feedback over één en ander, met betrekking tot de vertaling:
- in de Engelstalige gidsen werd overgeschakeld (na wel wat discussie) van
de term authors naar contributors; ik zou de term medewerkers willen
lanceren, omdat het over meer dan alleen vertalen gaat;

*/[KV] Medewerkers lijkt mij de lading ook het beste dekken./*

 We gaan voor medewerkers
*//*


- vertaling van "banded rows" in tabellen, zowel in Writer, Calc en
Impress. De help spreekt over verbonden rijen en kolommen, maar dat vind ik
niet zo gelukkig omdat banded rows vaak gebruikt worden om de leesbaarheid
te verhogen en er niet noodzakelijk een verband bestaat.

*/[KV] Helaas ken ik de functie niet maar als ik "Banded rows" zie staan
denk ik gelijk aan "gekoppelde rijen". Rijen en kolommen koppelen ken ik wel
van hun tegenhangers in msoffice en lijkt mij een juiste omschijving./*

 Gekoppelde rijen vindt ook geen genade, wat denken jullie van gestreepte
rijen??

*//*


- aanvinken versus selecteren van het keuzevakje (mijn voorkeur gaat naar
2)

*/[KV] Aanvinken is een redelijk ingeburgerde term en het is ook eigenlijk
precies wat je doet als je zo'n vakje selecteert./*

 Aanvinken wordt aanvaard in het Groene boekje; uitvinken wacht op
aanvaarding, maar zullen we reeds aanvaarden

*//*


- pop-up menu versus context-menu (mijn voorkeur gaat naar 2)

*/[KV] Het menu komt op, in die context zou je beter kunnen praten over
een pop-up menu. Deze term is ook redelijk goed ingeburgerd bij een grote
groep mensen./*

 We gaan voor contextmenu
*//*


- uitklapmenu, neergeklapte lijst of keuzelijst (mijn voorkeur gaat naar
3)

*/[KV] Keuzelijst is direct ook mijn voorkeur, de andere termen vind ik
een beetje gekunsteld./*

 Keuzelijst wordt het
*//*


- een geselecteerd object had vroeger groene handgrepen, nu licht blauwe.
Of zijn beide nog steeds bestaande en hoe roep ik dan groene op en wat is
het verschil?

*/[KV] Geen commentaar./*

 Groene handgrepen komen voor in Writer, blauwe bij tekstvakken in Draw
*//*


- in Draw/Impress kan je een tekstvak invoegen. De (verdwijnende kader)
zijn arceringen of is het een grijze kader?

*/[KV] Geen commentaar/*

 Het zijn arceringen
*//*


- Deel 1 noemden we vroeger (voor OOo) de Inleidende Gids, hoewel ik die
zelf lanceerde, vind ik dit niet zo gelukkig. Heeft er iemand een beter
idee? In het Engels is "Getting Started Guide".

*/[KV] Zelf zou ik liever een "Snel start gids" zien maar ik heb de indruk
dat dit er niet mee wordt bedoeld "Opstart gids" lijkt mij meer de lading
dekken en blijft lekker kort./*

 zie onder
*//*


- De volgende gidsen worden Writer Gids (Writergids), Calc Gids, ...  In
de OOo gidsen werd Writer Gids en Writergids door elkaar gebruikt maar mijn
voorkeur gaat naar 2

*/[KV] Mijn voorkeur gaat ook uit naar nummer 2/*

 We gaan voor
Handleiding voor beginners
Handleiding voor Writer, ...

*//*


- Hoe vertalen we "rightclick": Klikken met rechts, rechtsklikken of klik
rechts (mijn voorkeur gaat naar 2)

*/[KV] "Rechtsklikken" is ook mijn voorkeur/*

 Klikken met rechts
*//*


*/[KV] /*Het zijn mijn ideeën en recht uit het hart gegeven.

*//*

*//*

*/Groetjes/*

*/Kees Verhagen/*

------------------------------------------------------------------------

Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com<http://www.avg.com>
Versie: 10.0.1375 / Virusdatabase: 1509/3653 - datum van uitgifte:
05/22/11


--
Leo Moons
LibreOffice/nl

Nous sommes condamnés à être libres
-----
Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 10.0.1375 / Virusdatabase: 1509/3666 - datum van uitgifte: 05/28/11
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.