Date: prev next · Thread: first prev next last


Hoi Pjotr,

Je hebt gelijk. (Black-out mijnerzijds, te veel AdWords- en SEO-analyses
gedaan, niet elk getal bij Google is een zoekopdracht.)

Dat neemt niet weg dat de kern van het probleem m.i. het volgende is.
Het gaat er niet alleen om hoe ingeburgerd een woord is.
Het gaat er zeker niet om of het interessante nieuwvorming is.
Het gaat er ook niet om of de meeste mensen het zullen begrijpen.
Het enige wat telt, is: kan het verwarring of onzekerheid veroorzaken?
Als dat zo is (en dat is zo bij uitvinken), dan moet je m.i. iets zoeken wat
geen enkele twijfel laat bestaan. Mensen die instructies en helpteksten
lezen, zitten al genoeg in de stress.


Op 30 mei 2011 11:11 schreef Pjotr <pliniusminor@gmail.com> het volgende:

De score van een woord bij Google is niet gebaseerd op het criterium
"hoe vaak wordt het gebruikt als zoekterm?", maar op "hoe vaak wordt
het gebruikt op webpagina's?".

Daarom is de Google-score wel degelijk een handig hulpmiddel bij het
vaststellen van de mate van ingeburgerdheid van een bepaald woord.
:-)

Overigens hoeft de mate van ingeburgerdheid m.i. nog niet automatisch
de doorslag te geven. Er kunnen immers ook andere overwegingen
meespelen...

Maar in dit concrete geval ben ik zelf wel een aanhanger van
"uitvinken/aanvinken". Ik vind het een interessante nieuwvorming in de
Nederlandse taal: voor de verandering eens geen rechtstreeks
overgenomen Engels woord, bovendien helder en duidelijk. Kort maar
krachtig.


Op 30 mei 2011 09:32 heeft Riemer Thalen <riemer@thalen.nl> het
volgende geschreven:
Dank voor jullie aandacht en welwillende overweging van "vinkje zetten /
weghalen".

Ik denk niet dat we de frequentie op Google als maatstaf moeten nemen, en
wel om twee redenen:
1. het gaat er niet om of een term veel gegoogled wordt, maar of hij
duidelijk en eenduidig is. Daarop geven Google statistieken geen
antwoord.
2. het feit dat het woord gegoogled wordt, zou er toch juist op duiden
dat
mensen *niet* weten wat het betekent? Waarom zou je het anders opzoeken?
Dat
mensen bijna 40x zo vaak "aanvinken" zoeken als "vinkje zetten", betekent
toch dat "vinkje zetten" 40x minder vragen oproept, oftewel 40x zo
duidelijk
is?  ;-)

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.