Date: prev next · Thread: first prev next last


Hallo Riemer,

Bedankt voor je waardevolle feedback. Ik geef je graag ook feedback in je tekst

Op 29/05/2011 12:52, Riemer Thalen schreef:
Hallo,
Van huis uit ben ik tekstschrijver. Ik ben ook eindredacteur geweest van de
vertaling van Magento. Daar kwamen we uiteraard dezelfde dilemma's tegen.
Mijn complimenten voor de zorgvuldigheid en creativiteit van jullie
vertaalwerk. Daarom zou ik als Noord-Nederlander
De tijd van Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden is toch al wel even voorbij: ik ben een Vlaming en geen Zuid-Nederlander en jij? ;-)
graag een late suggestie
doen.

Voor veel mensen is aanvinken, afvinken of wat voor vinken ook allemaal
hetzelfde: je zet een vinkje. In dit kader is de term uitvinken is niet
eenduidig. Dat wil zeggen: de kans bestaat dat mensen het niet of verkeerd

begrijpen. Dat risico wil je in een gebruikersgids niet nemen.
Ik kan zelf niet oordelen hoeveel mensen aan- of uitvinken al of niet juist begrijpen en ik dacht dat een zoekmachine toch een beetje raad brengt. Ik wil me zeker niet op de cijfers vastpinnen, maar dit geeft toch wel een idee:
Aanvinken: 930 K resultaten
Vinkje zetten: 24 K (vinken zetten is een oeroude en wijd verspreide Vlaamse sport, waarbij geteld wordt hoe vaak een vink zijn liedje zingt - dus duidelijk een andere betekenis
Uitvinken: 105 K
Vinkje weghalen: 26 K
Ik denk dat we moeten accepteren dat er geen Nederlands equivalent is voor

check/uncheck. We hebben daar een omschrijving voor nodig, eentje die niet

verkeerd begrepen kan worden. Daarom stel ik voor om aan te sluiten bij de

termen die Google gebruikt: een vinkje zetten en een vinkje weghalen. Geen

vergissing mogelijk.

"Een vinkje zetten" kunnen we eventueel afwisselen met "aanvinken" (andere

soorten vinken vervallen!). Voor "vinkje weghalen" is er geen alternatief.

"Uitvinken" is niet eenduidig, "ontvinken" is een lelijk neologisme.
In de handleidingen worden "aanvinken" en "uitvinken" vaak in de buurt van elkaar gebruikt en is mijns inziens kans op verwarring klein, vooral daar uit de context de betekenis volgt. Zie ook http://www.encyclo.nl/begrip/uitvinken alhoewel ik niet welke autoriteit deze zoekmachine heeft.
Hopelijk willen jullie dit in overweging nemen.

Vriendelijke groet
Riemer

Vriendelijke groeten,

PS Zin om mee te helpen bij het vertalen van de handleidingen?
--

Leo Moons
LibreOffice/nl

Nous sommes condamnés à être libres
-----
Geen virus gevonden in dit bericht.
Gecontroleerd door AVG - www.avg.com
Versie: 10.0.1375 / Virusdatabase: 1509/3667 - datum van uitgifte: 05/29/11
--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/discuss/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.