Date: prev next · Thread: first prev next last


On Tuesday 01 February 2011, REDACTED wrote:
No minulla ainakin Voikko toimii Portablessa.

Hyvä että toimii. Mutta minusta silti olisi hyvä mainita sivulla, millä 
edellytyksillä se toimii.

Ja "Muut asennustavat" on erittäin hyvä alasivun otsikko, voin lisätä
alasivun jo lataa sivulle.

OK. Kannattaa muuten huomioida teksteissä eräs asia, josta Teemu mainitsi 
viime viikolla etusivun yhteydessä. Eli toisen persoonan "sinä"-tyyppiset 
puhutteluilmaisut kannattaa useimmiten vaihtaa passiiviin. Näin ainakin 
sivuilla, jotka eivät ole markkinointimateriaalia. Markkinoinnissa 
puhuttelevia virkkeitä käytetään kyllä nykyään. En osaa sanoa, onko se hyvä 
asia vai ei, mutta passiivilla tekstistä saa ainakin minusta hiukan 
luotettavamman kuuloista.

Eli "Et pysty asentamaan ohjelmistoon..." voisi korvata "Ohjelmistoon ei voi 
asentaa..."

Toinen esimerkki: "ohjelmiston avulla pystyt" -> "ohjelmiston avulla voi" tai 
"ohjelmistolla voi".

Sama pätee mallisivulle kirjoittamaasi kappaleeseen.

Kirjoitit sivulle, että "suomen kielen tuki lisätään ohjelmistoon myöhemmin". 
Tiedätkö, milloin tämä olisi tapahtumassa? En ole lukenut asiasta aikaisemmin 
mitään.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.