Date: prev next · Thread: first prev next last


No joo saahan ne käyntiin ilmankin Platformia (testasin äskön).


Jan

31. tammikuuta 2011 19.21 Harri Pitkänen <hatapitk@iki.fi> kirjoitti:

On Monday 31 January 2011, REDACTED wrote:
Platform on saatavana suomeksi.

Tuo sisältää siis käsittääkseni valikon, josta ohjelmat saa käyntiin, mutta
ne
saa käyntiin ilmankin?

Minusta on parempi, että annetaan PortableApps-sivuston itse mainostaa
tällaisia apuohjelmia. Ne voivat kyllä olla hyödyllisiä. Mutta jos alamme
suosittelemaan yhtä sovellusta, tulee helposti vastaan se tilanne, että
joudumme joko suosittelemaan muitakin vastaavia, tai sitten
riippumattomuutemme kyseenalaistetaan.

Tämä tapahtuu yllättävän helposti. OOo-sivustolla sain postia henkilöltä,
joka
halusi minun lisäävän linkin Foxit Readerin sivuille, koska meillä oli
linkki
Adobe Readerin sivuille. Nykyään siellä ei ole enää linkkiä kumpaakaan,
ainoastaan pdfreaders.org-sivulle.

Tai toisena esimerkkinä OOo:n sivuilla mainostettu MultiSave-lisäosa. Se ei
objektiivisesti ajateltuna ollut erityisen hieno lisäosa verrattuna moniin
muihin saatavilla oleviin, mutta sitä markkinoitiin, koska Oikeusministeriö
käytti sitä.

Ja oikoluku: suosittelemmeko Soikkoa vai Voikkoa? Nykyään Voikko on ainoa
vaihtoehto, mutta edelleen minua häiritsee se, että Windowsille ja OS X:lle
sen joutuu lataamaan projektin ulkopuoliselta sivulta. Tämä on ollut
välttämätöntä, koska OOo:n lisäosapalvelu ei ole ollut aikanaan riittävän
varmatoiminen, ja toisaalta projekti ei tarjonnut muitakaan työkaluja
lisäosien jakeluun. Toivottavasti saamme Voikon osaksi suomenkielistä
LibreOfficea, tai jos se ei onnistu, niin vähintäänkin ladattavaksi suoraan
projektin omilta sivuilta.

Ehkä oleellisin ero OOo:n ja LibreOfficen välillä on juuri se, että
LibreOffice (tai paremminkin TDF) pyrkii pysymään mahdollisimman
riippumattomana yksittäisistä yrityksistä, mutta toisaalta tekemään niiden
kanssa aktiivista yhteistyötä. Jotta tämä onnistuu ja luottamus meihin
säilyy,
täytyy meidän olla huolellisia sekä positiivisissa että negatiivisissa
kannanotoissa, jotka koskevat ulkopuolisia tahoja. LibreOffice Portablea
voimme suositella, koska se on tehty yhteistyössä TDF:n kanssa. Mutta
käsittääkseni tämä yhteistyö koskee vain tätä ohjelmistoa, ei muita
PortableApps-ohjelmistoja.

Harri

--
Unsubscribe instructions: E-mail to 
discuss+help@fi.libreoffice.org<discuss%2Bhelp@fi.libreoffice.org>
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.