Date: prev next · Thread: first prev next last


LibreOffice Portable julkaistiin tosiaan pari päivää sitten. Jan oli laittanut 
tästä uutisen etusivulle ja tietoa lataussivulle (näitä ei ole vielä 
julkaistu). Tätä toki kannattaa mainostaa. Minusta nuo tiedot ovat nyt ehkä 
hiukan liiankin esillä siihen nähden, että tämä Portable ei kuitenkaan ole 
projektin oma tuote, eikä sitä ole saatavilla edes suomeksi, ainakaan vielä.

Lähipäivinä LibreOffice tulee saataville myös muita jakelukanavia myöten, 
ainakin CD-muodossa.

Nämä seikat huomioon ottaen ehdottaisin seuraavanlaista järjestelyä:
- Siirretään Janin kirjoittama kappale Portablesta omalle sivulleen. Tämä sivu 
voisi olla Lataa-sivun alasivuna, otsikkoa en sille vielä ole keksinyt. Onko 
ehdotuksia? Sivun sisältönä olisi siis suunnilleen "muut mahdolliset tavat 
asentaa LibreOffice" eli siellä voisi myös aikanaan listata Linux-jakelut, 
joiden mukana LibreOffice tulee.
- Kun CD-jakelu käynnistyy ja vähintään yksi uusi suomenkielisen version 
jakelukanava saadaan käyttöön, tehdään asiasta erillinen suomenkielinen 
tiedote. Tämä tiedote tulisi sekä etusivulle että lähetettäisiin announce-
listan kautta.

Tuon Portable-kappaleen tiedotkin pitäisi tarkistaa. Haluammeko varmasti 
suositella "PortableApps.com Platformin" asentamista? Tällä alalla jonkin 
tuotteen asentamisen suositteleminen on aika vahva toimenpide, enkä oikein 
tunne tätä kyseistä ohjelmistoa.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.