Date: prev next · Thread: first prev next last


Olisiko alasivun otsikko tämä: "Muut lataus- ja asennustavat" ?

Käytän itse LibreOffice Portablea paljon. Jos PortableApps.com
Platform, LibreOffice Portable ja Java Portable (nykyisin jportable)
ovat outoja sinulle tai muille, Suosittelen että kokeilisitte niitä.
Nämä kannattaa asentaa esim. tyhjälle alustetulle muistitikulle.

Platform on saatavana suomeksi. Voikon pystyy asentamaan LibreOffice
Portableen, voikon asennusvaiheessa pitää vain valita että asentaa
itselle. Ohjepaketteja ja lisäkielipaketteja ei ole toistaiseksi
tarjolla Portable versioon.

Platform, LibreOffice- ja Java Portable toimivat Windowsissa ja
Linuxissa Wine -toiminnon avulla.

Jan

30.1.2011 Harri Pitkänen <hatapitk@iki.fi> kirjoitti:
LibreOffice Portable julkaistiin tosiaan pari päivää sitten. Jan oli
laittanut
tästä uutisen etusivulle ja tietoa lataussivulle (näitä ei ole vielä
julkaistu). Tätä toki kannattaa mainostaa. Minusta nuo tiedot ovat nyt ehkä
hiukan liiankin esillä siihen nähden, että tämä Portable ei kuitenkaan ole
projektin oma tuote, eikä sitä ole saatavilla edes suomeksi, ainakaan vielä.

Lähipäivinä LibreOffice tulee saataville myös muita jakelukanavia myöten,
ainakin CD-muodossa.

Nämä seikat huomioon ottaen ehdottaisin seuraavanlaista järjestelyä:
- Siirretään Janin kirjoittama kappale Portablesta omalle sivulleen. Tämä
sivu
voisi olla Lataa-sivun alasivuna, otsikkoa en sille vielä ole keksinyt. Onko
ehdotuksia? Sivun sisältönä olisi siis suunnilleen "muut mahdolliset tavat
asentaa LibreOffice" eli siellä voisi myös aikanaan listata Linux-jakelut,
joiden mukana LibreOffice tulee.
- Kun CD-jakelu käynnistyy ja vähintään yksi uusi suomenkielisen version
jakelukanava saadaan käyttöön, tehdään asiasta erillinen suomenkielinen
tiedote. Tämä tiedote tulisi sekä etusivulle että lähetettäisiin announce-
listan kautta.

Tuon Portable-kappaleen tiedotkin pitäisi tarkistaa. Haluammeko varmasti
suositella "PortableApps.com Platformin" asentamista? Tällä alalla jonkin
tuotteen asentamisen suositteleminen on aika vahva toimenpide, enkä oikein
tunne tätä kyseistä ohjelmistoa.

Harri

--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.