Date: prev next · Thread: first prev next last


On Sunday 30 January 2011, REDACTED wrote:
Löytyykö keneltäkään tietokonetta, jossa on Mac OS X -käyttöjärjestelmä?

Vaikuttaisi siltä, että kenelläkään ei ole. Toki kuvat ovat aina avuksi, mutta 
eivät ne minusta ole välttämättömiä. Kunhan ohjeen sisältö (esimerkiksi 
suomenkieliset termit) ovat varmasti oikein. Jos näistä on epävarmuutta, 
kannattaa ohjeeseen jättää pelkät englanninkieliset termit.

Harkitsisin jopa sitä, että jätetään vähemmän oleelliset ohjeet OS X:ltä 
kokonaan pois siihen saakka kunnes joku järjestelmää käyttävä pystyy 
varmistamaan niiden oikeellisuuden. Meillä ei ole mitään velvollisuutta tukea 
eri järjestelmiä tasapuolisesti, tämähän on vapaaehtoistyötä.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.