Date: prev next · Thread: first prev next last


On Monday 31 January 2011, REDACTED wrote:
Olisiko alasivun otsikko tämä: "Muut lataus- ja asennustavat" ?

Riittäisikö pelkkä "Muut asennustavat"? Olisi vähän lyhyempi. Lisäksi osa 
tulevista asennustavoista ei edellytä tiedostojen lataamista, vaan ohjelma voi 
tulla CD-levyllä, tietokoneen mukana jne.

Käytän itse LibreOffice Portablea paljon. Jos PortableApps.com
Platform, LibreOffice Portable ja Java Portable (nykyisin jportable)
ovat outoja sinulle tai muille, Suosittelen että kokeilisitte niitä.
Nämä kannattaa asentaa esim. tyhjälle alustetulle muistitikulle.

Täytyy joskus kokeilla. Nyt ei ole vapaata muistitikkua, enkä ehdi 
Windowsiakaan käynnistämään :)

Platform on saatavana suomeksi. Voikon pystyy asentamaan LibreOffice
Portableen, voikon asennusvaiheessa pitää vain valita että asentaa
itselle.

Toimiiko tämä oikeasti? Voikko vaatii juuri tietyn version MSVC-kirjastoista, 
eikä tätä versiota tule lisäosan eikä tietääkseni LibreOfficen mukana. 
Epäilen, että tikulta käytettynä Voikko toimii vain sattumalta silloin, kun 
tarvittavat kirjastot ovat koneella, mutta se ei luultavasti toimi, jos tikku 
laitetaan koneeseen, jossa on puhdas Windows-asennus eikä muita ohjelmia 
asennettuna.

Samasta syystä en usko, että se toimii Winen kautta Linuxissakaan, ellei 
Wineen ole asennettu tarvittavia kirjastoja etukäteen.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.