Date: prev next · Thread: first prev next last


On Tuesday 01 February 2011, Teemu Likonen wrote:
Mutta. Minä voin pikku hiljaa tarkistella sivuston kieliasua, mutta se
on hyvin aikaa vievää puuhaa ja jopa turhaakin, jos sisältö muuttuu
jatkuvasti. Silloin on ehkä hyödyllisempää vain opettaa muita. :-)

Ominaisuudet-välilehti ja sen alla olevat sivut eivät ole enää tekstin osalta 
muuttuneet vähään aikaan, eikä niihin minusta asiasisällön osalta tarvitsisi 
enää juuri koskeakaan. Eli jos kieliasua haluaa korjata, sieltä on ehkä paras 
aloittaa.

Muut sivut ovat vielä osin hyvinkin keskeneräisiä.

Harri

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.