Date: prev next · Thread: first prev next last


Harri Pitkänen kirjoitti 1.2.2011 klo 17.41:

Eli toisen persoonan "sinä"-tyyppiset puhutteluilmaisut kannattaa
useimmiten vaihtaa passiiviin.

Eli "Et pysty asentamaan ohjelmistoon..." voisi korvata "Ohjelmistoon
ei voi asentaa..."

Toinen esimerkki: "ohjelmiston avulla pystyt" -> "ohjelmiston avulla
voi" tai "ohjelmistolla voi".

Juuri näin. Sinä-passiivi eli yleistävä toinen persoona on englannin
kielen vaikutuksesta hiipinyt suomen puhekieleen, ja siksi se ei oikein
kuulu asiatekstiin, joka pyrkii olemaan vakuuttava ja luotettava. Suora
toisen persoonan puhuttelumuoto on mainoskieltä.

Suomenkielisessä asiatekstissä on parempi käyttää nollapersoonaa tai
passiivia. Sinun esimerkissäsi on nollapersoona: verbi on yksikön
kolmannessa, mutta ilmisubjektia ei ole (se on "nolla"). Tällainen
nollapersoona on kuka tahansa, lähinnä yksiköllinen tekijä.

    Ohjelmiston avulla [0] voi - -.

Passiiviin sisältyy vahvemmin ajatus monikollisesta tekijästä. Tekijöitä
on joukko.

    Ohjelmisto avulla voidaan - -.

Mutta. Minä voin pikku hiljaa tarkistella sivuston kieliasua, mutta se
on hyvin aikaa vievää puuhaa ja jopa turhaakin, jos sisältö muuttuu
jatkuvasti. Silloin on ehkä hyödyllisempää vain opettaa muita. :-)

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.