Date: prev next · Thread: first prev next last


Hei!

Lisäsin pienen "kertomiskappaleen" asiakirjamallien sivulle.
Kansainvälisillä sivuilla on "kertomiskappaleita" paljon ja myös aika
pitkiä, laitoin vain pienen "kertomiskappaleen". Meidän
"Kertomiskappaleessa" kerrotaan muun muassa LibreOfficen laajasta
tiedostotuesta, jonka avulla pystyt käyttämään myös muiden
toimisto-ohjelmien asiakirjamalleja, tämän takia onko tarpeellista olla
sivun lopussa maininta "Voit myös käyttää useimpia Microsoft Wordille ja
Excelille tehtyjä malleja LibreOfficessa." ?

"Kertomiskappale" asiakirjojen sivullamme antaa sivulle vähän eloa.

En laittanut vielä julkaisupyyntöä siitä. Toivoisin että kävisitte
kattomassa "Kertomiskappaletta" järjestelmässä meidän asiakirjamallien
sivulla. Jos se kappale kuulostaa vähän töksähtelevältä sitä saa muokata
sujuvaksi.

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@fi.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/fi/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.