Date: prev next · Thread: first prev next last


Ahoj,

mám tu dalších pár termínů a dotazů, u kterých uvítám názor:

1. locale
- to už jsme řešili, ale nedořešili - možnosti byly:
- "místní nastavení" - většinou v současnosti v LO
- "národní prostředí" - používá MS a asi obecně používanější, doporučeno na l10n.cz - navíc mi připadá jednoznačnější, takže bych se k němu přiklonil

2. non-breaking space/hyphen
- taky to tu už bylo s možnostmi "nezlomitelná" nebo "pevná mezera/spojovník" - byl bych pro "nezlomitelná" - podle mě věcně správnější termín (i když Word má "pevná") Ve 4.4 se taky nově objevuje "soft hyphen" (místo "vlastního dělení slov"). Termín neznám, ale po průzkumu internetu se zdá, že správný překlad je "podmíněný spojovník" (což je i docela výstižné).

3. obecnější dotaz: ve statistice dokumentu je nově místo "number of pages" jen "pages". Otázka zní, jestli překládat v 1. pádu ("stránky"), nebo 2. ("stránek") - tak to má třeba Word. Jsem ale pro to, aby se dodržovalo, že popis před hodnotou (a ještě od ní oddělený dvojtečkou) je v 1. pádu, a aby se popis skloňoval jen tehdy, když pole s hodnotou na popis přímo navazuje (třeba u otáčení textu, tam to je teď různě a "0 stupně" vypadá divně).

4. blacklist, whitelist (nově u implementací OpenCL)
- opsal jsem jako "funkční" či "nefunkční implementace"
- "černá/bílá listina" mi přijde násilné, i když se to někde používá

5. "recent documents/file", "recently used/opened"
- v součanosti různě: poslední dokumenty, naposledy otevřený/předchozí soubor, nedávno použité/otevřené, naposledy použito
- vyskytuje se i "last used" – jako "poslední použité"
- MS má většinou "naposledy otevřené/poslední" (ale i "nedávné")
- "nedávné" mi nesedí významově (naposledy může být hodně dávno:)), takže bych dal přednost dvojici "poslední" a "naposledy" (např. poslední dokumenty, naposledy použité)

6. "dialog" (kvůli tomu, že se objevil v tooltipech ke stavovému řádku)
- v současnosti převážně "dialog"
- jinde se používá taky "dialogové okno", to se mi líbí víc jako o něco přirozenější (zvykl jsem si na to u příručky, mají to tak Slováci), a tak dávám k diskusi, jestli mu nedat přednost

Prozatím vše, díky za pozornost i nápady:))
Standa

--
For unsubscribe instructions e-mail to: lokalizace+unsubscribe@cz.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/cz/lokalizace/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.