Date: prev next · Thread: first prev next last


Ahoj,

Všiml jsem si, že překlad "Impress Remote" používá jak "Dálkové ovládání
prezentace", tak jednou taky "Vzdálené ovládání prezentace".

V rámci konzistence jsem ono jedno "Vzdálené" přehodil na "Dálkové" -
ale když jsem se nad tím zamyslil, "Vzdálené" mi přijde příhodnější, co
vy na to?  [Podobně jako je "Vzdálené připojení" obecně pro "Remote
desktop" apod.]

mně připadá, že mezi oběma je drobný významnový rozdíl: "vzdálené" chápu ve smyslu vzdáleného přístupu k počítači (co je skutečně daleko), zatímco "dálkové" jako řízení něčeho, na co je fyzicky vidět (televize, letadýlka...) - a podle toho mi tam sedí víc "dálkové". Je ale pravda, že se oba pojmy používají víceméně jako synonyma, takže to může být jen osobní dojem:))

Taky nevím, jestli by v překladu neměl být jako v originále zmíněn Impress. Jestli se tenhle název objevuje někde ve výpisech různých aplikací, pak je "ovládání prezentace" skoro moc obecné.

Zdraví
Standa

--
For unsubscribe instructions e-mail to: lokalizace+unsubscribe@cz.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/cz/lokalizace/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.