Date: prev next · Thread: first prev next last


Ahoj,

Stanislav Horáček píše v St 17. 12. 2014 v 14:04 +0100:

nějak mi předtím uteklo, že "optional hyphen" má i Word, v překladu 
"volitelné rozdělení". Jelikož se to podle všeho používá nejvíc i obecně 
(a navíc se podobá předchozímu "vlastnímu dělení slov"), bych byl pro 
"volitelné rozdělení", ať už bude v originále cokoliv.

OK :-)

Kromě "soft hyphen" a "optional hyphen" se používá i "discretionary 
hyphen" a netuším, do jaké míry jsou mezi nimi rozdíly... možná by 
nebylo na škodu to sjednotit s Wordem - nadhodíš to někde, nebo se mám 
zeptat já?

Nejlépe když na to pošleš patch do gerritu a přidáš to jako topic na

http://pad.documentfoundation.org/p/design

Formálně to ve středu odsouhlasíme a bude to...

Díky moc,
Kendy


-- 
For unsubscribe instructions e-mail to: lokalizace+unsubscribe@cz.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/cz/lokalizace/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.