Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Op Wed, 10 Jun 2020 20:02:50 +0200
pieter <pieterkristensen@gmail.com> schreef:

Die tussenstreepjes is geloof ik een "witte boekje"-ding.
Ik geloof dat de spellingscontrole van LO het groene boekje volgt hè?
Ik keek zojuist op de website waar je spellingsmodules kan downloaden
voor LO 
https://extensions.libreoffice.org/?q=spellcheck&action_doExtensionSearch=Search&start=30 
om te kijken of ik gelijk had, maar daar is helemaal niet een 
Nederlandse spellings-module(!) te vinden!
Wel ZES verschillende Duitse. Kennelijk zijn wij niet het enige land 
waar voortdurend wordt gediscussieerd over de spelling!
Maar goed, dat de NL spellingsmodule daar niet staat is jammer,
hoewel ik de site niet meer zo rommelig vind al vroeger. Maar het is
aan de andere kant ook niet vreemd. Ik zie ook geen Franse- (ook
meerdere versies van), Engelse-, Noorse- (twee versies), Deense-,
Zweedse- en noem maar op spellingsmodules op deze site...
Het is prachtig dat LO zo'n goede spellingsmodule heeft voor het 
Nederlands maar jammer dat je bij ons niet kan kiezen: wit/groen. Dat 
zou echt super zijn!

Kijk eens op
https://www.opentaal.org/

Groeten,
Martin
-- 

UTSI: http://users.telenet.be/tos4ever/utsi.htm
Atari FTP-site: ftp://kurobox.serveftp.net:3021
Running openSUSE Leap 15.1 / KDE 5.55.0

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.