Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Bij het schrijven van lange woorden, die vaak bestaan uit twee of meer
woorden aan elkaar, gebruik ik altijd koppelstreepjes (-), dus
formulegroepen wordt formule-groepen. Zie tevens, dat de spellingcontrole
er mee akkoord gaat. Ook vertaalmachines gebruiken die truuk.
Met groet,
Dick
Mooi Germaans voor een functie bij de Deutsche Bahn:
OberFüherBahnKnotenPunktHienUndHerSchieber (NS: wisselwachter)
dank zij de kapitalen leesbaar gemaakt...

Op wo 10 jun. 2020 om 08:29 schreef Kees Kriek <kees538@gmail.com>:

Allen


Een van de activiteiten van het lokalisatieteam is het vertalen van de
gebruikersinterface, vanuit het Engels naar het Nederlands. Dat is geen
eenvoudige taak, omdat de toepassing waarmee vertaald wordt alleen de te
vertalen items laat zien en niet de context waarin ze staan. Zo kan het
voorkomen dat een item verkeerd vertaald wordt, omdat er meerdere
vertaalmogelijkheden zijn en niet per sé de juiste optie gekozen wordt voor
die context.

Tijdens het vertalen van handleidingen komen we deze onjuiste vertalingen
vaak tegen als we de schermen beschrijven en kunnen we die vertalingen dan
aanpassen en wordt dit in de volgende update verbeterd.

Toch kan het voorkomen dat we zaken over het hoofd zien.

Daarom nodig ik u uit scherp op te letten of u zo’n ‘kromme’ vertaling
tegen komt en dit dan aan ons te melden. Met elkaar kunnen we er voor
zorgen dat LibreOffice zo foutloos en duidelijk mogelijk is.

Het gaat niet alleen om onjuiste vertalingen, maar ook om taalkundige
juistheid. Bijvoorbeeld als twee woorden eigenlijk één woord moeten zijn.
Een voorbeeld: In Calc stond Formule groepen, wat Formulegroepen moest
zijn.


Met vriendelijke groet,

Kees

<
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail

Virusvrij.
www.avast.com
<
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail

<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy-- 
https://sites.google.com/site/dickstomp/

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.