Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Dick Stomp wrote on 10/06/2020 12:10:
Bij het schrijven van lange woorden, die vaak bestaan uit twee of meer
woorden aan elkaar, gebruik ik altijd koppelstreepjes (-), dus
formulegroepen wordt formule-groepen. Zie tevens, dat de spellingcontrole
er mee akkoord gaat. Ook vertaalmachines gebruiken die truuk.

Dank voor je idee. Ik tel nog lang niet zoveel jaren als jij, maar heb
er ook wel moeite mee, dat er zoveel aanelkaarzonderstreepjes wordt
geschreven tegenwoordig ;)

groetjes,
Cor

Mooi Germaans voor een functie bij de Deutsche Bahn:
OberF├╝herBahnKnotenPunktHienUndHerSchieber (NS: wisselwachter)
dank zij de kapitalen leesbaar gemaakt...

Camel case heet dat toch? Bon ton in programmeren.


-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger https://nl.libreoffice.org
- volunteer https://www.libreoffice.org
- Member Board The Document Foundation
- marketing @CollaboraOffice
- ceo www.nouenoff.nl
- initiator www.mijncloudoffice.nl

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.