Date: prev next · Thread: first prev next last
2020 Archives by date, by thread · List index


Op woensdag 10 juni 2020 12:10 schreef Dick Stomp:

Bij het schrijven van lange woorden, die vaak bestaan uit twee of meer
woorden aan elkaar, gebruik ik altijd koppelstreepjes (-), dus
formulegroepen wordt formule-groepen. Zie tevens, dat de
spellingcontrole er mee akkoord gaat. Ook vertaalmachines gebruiken
die truuk.

Dat is helaas ook niet juist. Dat mag maar in een paar gevallen.
Bijvoorbeeld bij botsende klinkers: Pagina-achtergrond bij Opties, Writer, Afdrukken. Dat staat nu 
los.
Of bij afkortingen, b.v. IP-adres.
Aan spellingscontrole heb je weinig bij samenstellingen.
Die herkent vaak alleen de onderdelen, waardoor de indruk kan ontstaan dat het niet aan elkaar 
hoort.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.