Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Beste Cor,

De ontvanger van mijn document heeft Imac met "Word" tekstediter. (MicrosoftOffice).
Mijn document is met tekst en plaatjes en ook met kolommen.
Ik krijg tijdens opslaan geen foutmelding.
Dus voor mij is omduidelijk wat er is aan de hand. Ik kan nog een test maken om het document als "doc" op te slaan.

Of is er nog een ander bestandopslag type voor Imac pages?

Wim

Sent with AquaMail for Android
http://www.aqua-mail.com


On May 11, 2015 10:13:00 PM Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl> wrote:

Beste Wim,

Spidey-Westland wrote on 11-05-15 21:53:

> Als ik een odt file opsla als docx file en vervolgens naar een Imac user
> stuur.
> Dan wordt dit niet geopend. Het programma loopt vast. Is dit een
> probleem vanuit LO?
> Of is dit probleem bij de Imac user?

Wat voor een programma heeft die persoon?
Wat voor foutmelding/waarschuwing krijgt die?

Mogelijk is het een specifiek bestand, dat de problemen geeft.
Dan ik het nuttig als je een bugmelding maakt en daar een bestand dat de
fout geeft aan toevoegt.

vr. groet,
Cor--
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.