Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Ieder die heeft gereageerd bedankt voor zijn tijd. Maar zo simpel is het
natuurlijk niet.

Mogelijk ligt het aan Knoppix, maar dan wel aan alle 3 de releases die ik
heb. Eens was het bezit er van statussymbool van de gebruiker. Helaas doet
ook Klaus Knoppert mee aan de ellende die de grafische kaart ons heeft
gebracht: "Maak alles mooier om te zien, en als het dan slechter werkt:
ach, dat is nou toch jammer".

Nogmaals dank.

HN

2015-05-11

Nieuwenhuizen, J.K.
2015-03-   T  : CET

jknwhz@gmail.com

Dom Paul Bellotweg 8
5624KZ8 Eindhoven
+31402442226

N.B. In het geval ik accoord moest gaan met uw leveringvoorwaarden voordat
ik kon zien wat u levert: Die accepteer ik alleen na dubbele bevestiging.

Ik zal toch niet de enige zijn die ziet dat het dier dat men 'mens' noemt
met mogelijk 1 hogere apensoort de enige is
 die begiftigd is met medelijden voor soortgenoten ( ik dus ook, ook al zal
de lezer dat niet denken ), alles beter denkt
 te weten dan de Natuur en die dan naar zijn hand denkt te kunnen zetten (
ik niet) ?  Natuurlijk pikt de Natuur dat niet
 en bereidt diens ondergang, ik denk < 2050, voor ( zie J. Colhoun: Sci Am
febr 1962 ) .
Wat geeft ons dan het recht om 1-dag oude baby's te 'redden' en ze daarmede
veroordelen tot een afgrijselijk  bestaan en ten slotte door soortgenoten
te worden vernietigd?

2015-05-10 21:04 GMT+00:00 Alex Plantema <alex.plantema@xs4all.nl>:

Op zondag 10 mei 2015 18:23 schreef Jk Nieuwenhuizen:

 Er was een tijd dat ik heel enthousiast was over Libeoffice. Maar ik
had een probleem met saven, daarom is het gebruik een beetje op de
achtergrond geraakt.

Als ik een new document maak, weigert hij dat te saven omdat er in de
directory nog geen file onder die naam staat.

Ik heb dat een tijd op kunnen lossen door eerst een simpel
tekstfiletje te maken met een beetje nonsense. Die moest ik dan met
'chmod 777 <filename>' aanmaken en dat ging goed, maa nu, 1, 2 jaar
later,  lukt me dat ook niet meer..


Het lijkt me dat je probeert het document op te slaan in een map waar je
geen schrijfrechten hebt.
Als je het met een ander programma probeert zal hetzelfde gebeuren.

Alex.--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.