Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Op zondag 10 mei 2015 18:23 schreef Jk Nieuwenhuizen:

Er was een tijd dat ik heel enthousiast was over Libeoffice. Maar ik
had een probleem met saven, daarom is het gebruik een beetje op de
achtergrond geraakt.

Als ik een new document maak, weigert hij dat te saven omdat er in de
directory nog geen file onder die naam staat.

Ik heb dat een tijd op kunnen lossen door eerst een simpel
tekstfiletje te maken met een beetje nonsense. Die moest ik dan met
'chmod 777 <filename>' aanmaken en dat ging goed, maa nu, 1, 2 jaar
later,  lukt me dat ook niet meer..

Het lijkt me dat je probeert het document op te slaan in een map waar je geen schrijfrechten hebt.
Als je het met een ander programma probeert zal hetzelfde gebeuren.

Alex.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.