Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Dag Jaap,


Op 9 mei 2015 12:09 schreef Jaap van der Laan <jaapvanderlaan1960@yahoo.com>

Ik werk altijd met Word als tekstverwerker. Als ik lange stukken schrijf
controleer ik deze later. Bij dat controleren moet ik regelmatig
onderbreken. Dan plaats ik een bladwijzer. Bij het opnieuw openen ga ik
naar de bladwijzer en controleer verder.

Twee suggesties:
Als je de Navigator opent (Beeld > Navigator) zit op de tweede rij,
derde knop van links, Herinnering instellen. Dat is ook een soort
bladwijzer.
Je kunt dan met de tweede knop op de eerste rij, Navigatie, instellen
dat navigeren gaat naar de herinneringen.
En met de derde en vierde knop op de eerste rij, spring je van de ene
naar de andere.

Maar misschien veel handiger: als je bij Extra > Opties > Algemeen je
naam invult, en bij Extra > Opties > Laden/Opslaan > Algemeen aanvinkt
'Gebruiker-specifieke instellingen samen met het document laden', dan
opent Writer het document waar je de vorige keer was gebleven.
(NB: deze functie is een tijdje kapot geweest, maar in 4.4.3 werkt het
weer :) )

vr. groet,
Cor


-- 

Cor Nouws
Director
 _ _ _ _ _ _ _ _
skype  : cornouws
mobile : +31 (0)6 25 20 7001
phone  : +31 (0)26 32 37 827
web   : www.nouenoff.nl
blog  : cor4office-nl.blogspot.com
jabber : cor4office@jabber.org
twitter : cor4office
tdf   : cor.nouws@documentfoundation.org
 _ _ _ _ _ _ _ _

Nou&Off
Postbus 377
6800 AJ Arnhem
The Netherlands


------- Verzoek / Request ----------------------------
Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen: graag de
afzender direct informeren en het bericht verwijderen.

If you have received this message in error, please
delete it and notify the sender immediately.
------------------------------------------------------

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28 A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.