Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Beste Wim,

Spidey-Westland wrote on 12-05-15 08:41:

De ontvanger van mijn document heeft Imac met "Word" tekstediter.
(MicrosoftOffice).

Versie?
Mijn document is met tekst en plaatjes en ook met kolommen.
Ik krijg tijdens opslaan geen foutmelding.
Dus voor mij is omduidelijk wat er is aan de hand. Ik kan nog een test
maken om het document als "doc" op te slaan.

Probeer dat.
Een bugmelding is nuttig :
https://bugs.documentfoundation.org/
Duidelijk voorbeeldbestand, versies van jouw software en die van de
ander, helpen enorm.
Ik heb ik het verleden wel bugs langs zien komen van bestanden die niet
konder woden geopend na opslaan als docx/xlsx. Die meldingen worden
opgepakt.

vr. groeten,
Cor

-- 
Cor Nouws
GPD key ID: 0xB13480A6 - 591A 30A7 36A0 CE3C 3D28  A038 E49D 7365 B134 80A6
- vrijwilliger http://nl.libreoffice.org
- volunteer http://www.libreoffice.org
- The Document Foundation Membership Committee Member

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.