Date: prev next · Thread: first prev next last
2015 Archives by date, by thread · List index


Cor,

Hierover een bug melden vind ik het paard achter de wagen spannen. Microsoft vind dat de wereld moet zich aan Microsoft aanpassen en niet Microsoft aan de wereld....... Als er al sprake zou zijn van een bug, dan zou MS de oplossing moeten geven en niet LO. In het verleden speelde dit nog veel sterker. Een website, die je maakte met MS Frontpage 98, zag er met IE tadeloos uit, maar als je die opende met willekeurig welke andere browser dan werd het een puinhoop. Voor mij reden indertijd met NVU te gaan werken, leek erg op Frontpage 98, maar werd goed weergegeven door alle browsers, m.u.v. IE. IE deed er dan weer een paar kleinigheden die wat minder gewenst waren, maar het resultaat was alleszins acceptabel in tegenstelling tot met FP gemaakte zaken in andere browsers...

Bovendien, en ik zie dat in ander reacties ook staan, waarom gaat die Appelaar LO niet gebruiken, dan heb je immers geen problemen van vertalen meer.

Gewoon naar: https://nl.libreoffice.org/download/?type=mac-x86&version=4.3.7&lang=nl, gaan en eventueel de versie wijzigen voor 64-bits.

Jan


Cor Nouws schreef op 12-05-2015 om 09:34:
Beste Wim,

Spidey-Westland wrote on 12-05-15 08:41:

De ontvanger van mijn document heeft Imac met "Word" tekstediter.
(MicrosoftOffice).
Versie?
Mijn document is met tekst en plaatjes en ook met kolommen.
Ik krijg tijdens opslaan geen foutmelding.
Dus voor mij is omduidelijk wat er is aan de hand. Ik kan nog een test
maken om het document als "doc" op te slaan.
Probeer dat.
Een bugmelding is nuttig :
https://bugs.documentfoundation.org/
Duidelijk voorbeeldbestand, versies van jouw software en die van de
ander, helpen enorm.
Ik heb ik het verleden wel bugs langs zien komen van bestanden die niet
konder woden geopend na opslaan als docx/xlsx. Die meldingen worden
opgepakt.

vr. groeten,
Cor--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.