Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Aan allen,

Om het even de wijze waarop werd ingeschreven.
Als je bij het inschrijven een webmailadres kunt ingeven dat je niet gebruikt met Outlook en je 
slechts kan uitschrijven via hete mailprogramma waar je mee werkt ben je gezien.

Dit is meer dan vervelend.

gr
Andre
________________________________
 From: Freek de Kruijf <f.de.kruijf@gmail.com>
To: AC <at8400@yahoo.com> 
Sent: Friday, February 1, 2013 10:34 AM
Subject: Re: [nl-users] UNSUBCRIBE?
 
Op vrijdag 1 februari 2013 01:00:13 schreef u:

Aan allen,

dit was alleen aan mij.

Dit voorstel werkt NIET (minstens  voor mij).
De link maakt voor de reply gebruik van OUTLOOK het mailprogramma waar ik
mee werk.

Daar maak ik GEEN gebruik van het e-mailadres waar ik mee inschreef.
Om in te schrijven ga je via de website.

Om uit te schrijven is de deze weg dan niet voorzien? 

Ik zie op 
https://wiki.documentfoundation.org/Local_Mailing_Lists#Dutch
geen mogelijkheid om via een webpagina in te schrijven, dus hoe je dat hebt 
gedaan weet ik niet.

Dit is rampzalig!

Kan ik me voorstellen, maar ik weet ook geen andere oplossing dan via een 
andere e-mailclient op je systeem of tijdelijk het afzenderadres van outlook 
op het adres zetten waarmee je bent ingeschreven.

Ik wens uit te schrijven!

Succes.

gr
Andre
-- 
vr.gr.

Freek de Kruijf
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.