Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


-> Zie onderaan. ________________________________
 From: Joren <joren.libreoffice@telenet.be>
To: users@nl.libreoffice.org 
Sent: Friday, February 1, 2013 12:14 PM
Subject: Re: [nl-users] UNSUBCRIBE?
 
Op 01-02-13 11:37, AC schreef:
Aan allen,

Om het even de wijze waarop werd ingeschreven.
Als je bij het inschrijven een webmailadres kunt ingeven dat je niet gebruikt met Outlook en je 
slechts kan uitschrijven via hete mailprogramma waar je mee werkt ben je gezien.

Dit is meer dan vervelend.


Vervelend: absoluut, en zeker vanuit uw standpunt bekeken ... maar vanuit een ander standpunt 
bekeken: waarom is dat zo?... Ik denk dat je het antwoord wel zelf kan raden. Als iedereen met zijn 
persoonlijk emailadres anderen (met een ander emailadres) kan uitschrijven... waar zijn we dan aan 
begonnen? Dan zou ik mij misschien 10x opnieuw moeten inschrijven, omdat één of andere grapjas het 
nodig vond om een mailtje te sturen om 'mijn' emailadres uit te schrijven...


En aangezien je de mailtjes aankrijgt (ah ja, waarom wil je je anders uitschrijven), maak je nog 
gebruik van dat emailadres, dus lijkt mij(/is) dat de eenvoudigste manier van identificatie.

Dit is een niet ter zake dienende bemerking.

Dit email adres wordt gebruikt voor andere zaken waarop in inschrijf en probleemloos uitschrijf.
Deze ervaring is de eerste en hopelijk de laatste.
Beste Joren, u was zeer nuttig.
Groeten van Andre op een ander mail adres ook met '.be'.

Groet,
Joren

-- Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.