Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Beste AC
U heeft zich ingeschreven voor de mailinglist. Om dit te bereiken heeft u met behulp van één of ander programma, ik noem het "progamma P", een e-mail gestuurd naar de mailinglist. Dat moet gebeurd zijn. En niet alleen dat, maar u krijgt ook nog al die mailtjes van de mailinglist (waar u vanaf wilt) én u kunt ze nog lezen ook. Daarvoor gebruikt u wellicht weer datzelfde programma, weer "programma P".

Misschien zie ik het te simpel, maar het lijkt me erg voor de hand liggen om "programma P" op te starten en van dááruit de annulerings-mail te sturen. Op dezelfde wijze als waarop u de aanmeldigs-email hebt verstuurd. Dan is het toch geregeld? Succes!

Vriendelijke groet
Pieter


Op 01-02-13 12:14, Joren schreef:
Op 01-02-13 11:37, AC schreef:
Aan allen,

Om het even de wijze waarop werd ingeschreven.
Als je bij het inschrijven een webmailadres kunt ingeven dat je niet gebruikt met Outlook en je slechts kan uitschrijven via hete mailprogramma waar je mee werkt ben je gezien.

Dit is meer dan vervelend.
Vervelend: absoluut, en zeker vanuit uw standpunt bekeken ... maar vanuit een ander standpunt bekeken: waarom is dat zo?... Ik denk dat je het antwoord wel zelf kan raden. Als iedereen met zijn persoonlijk emailadres anderen (met een ander emailadres) kan uitschrijven... waar zijn we dan aan begonnen? Dan zou ik mij misschien 10x opnieuw moeten inschrijven, omdat één of andere grapjas het nodig vond om een mailtje te sturen om 'mijn' emailadres uit te schrijven... En aangezien je de mailtjes aankrijgt (ah ja, waarom wil je je anders uitschrijven), maak je nog gebruik van dat emailadres, dus lijkt mij(/is) dat de eenvoudigste manier van identificatie.

Groet,
Joren--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.