Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


*Beste Theo*. Het bleek dat ik "met mijn neus" keek,want ik vond het toch later op links van de menubalk,terwijl ik eerst teveel naar rechts keek,zoals dat bij Excel het geval was. Bij Calc staat dat teken dus aan de linkerkant,waar ik vergat te kijken omdat ik eigenlijk die Excel gewend was te gebruiken en dat werkt dus misleidend,zoals ik nu ervaar.

Toch dank ik jou voor je reactie,ook al was Dharma Singh je net even voor met een andersluidende reactie,waarvoor ik hem ook vriendelijk dankte.
  Vriendelijke groeten van /*Anton Doove.*/

Op 26-1-2013 15:57, Theo van Nunen schreef:
Hallo Anton,
Mogelijk heb je de formule balk niet in beeld.
Deze staat onder; beeld -> werkbalken -> en vink dan formulebalk aan.
Het teken ziet er uit als een hoofdletter M links op zijn kant.
Staat links in de formule balk.
succes Theo

Op 26-1-2013 15:49, Anton Doove schreef:
*Beste Mensen.* In de menubalk van Calc *mis* ik het *tekentje* om *automatisch* de bedragen *op* te *tellen*. /*Hoe *ziet dat tekentje er uit in Calc en *hoe* heet het? /Ik *dacht* aan *Gamma*. Dat laatste *weet* ik echter *niet zeker*. Graag wil ik dat weten voor het opstellen van het AOW/AIO-budget 2013 om dat in de gaten te kunnen houden.

Helaas kan ik het in de handleiding van calc ook niet vinden. Dat vind ik niet echt handig,dus ontvang ik graag een aanwijzing om dat tekentje/symbooltje alsnog te vinden.
 Bijvoorbaat mijn vriendelijke dank en groeten. /*Anton Doove.*//
/

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.