Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


*Beste Harry. *Ook jou dank ik voor je waardevolle reactie. De *som* van Sigma voor de Lenzen was toen in de vorige eeuw wel *lager* dan die bij Minolta.:-D Dat was in de periode dat ik nog werk had bij mijn werkgever *tot *1999. Daarna kon ik niets meer kopen op Fotografisch gebied en nu helemaal niet.

Mijn budget laat het niet meer toe en ik kom ook weinig buiten om ergens heen te gaan,maar die reden bespaar ik je graag en is Off Topic in deze groep. Je reactie vind ik beslist interessant,waarvoor ik je dank met vriendelijke groeten. /*Anton Doove.*/

Op 26-1-2013 16:39, H. Harmsen schreef:
Op 26 januari 2013 16:25 schreef Anton Doove <anton.doove@gmail.com> het
volgende:

    Ik heb mij nooit gerealiseerd dat dit optel-tekentje ook "Sigma"zou
heten,terwijl het ook nog een merknaam voor Fotografisch materiaal blijkt
te zijn. Dat valt mij nu wel op.


Beste Anton,

Sigma is (net als gamma) een letter uit het Griekse alfabet, vergelijkbaar
met onze 's'.
In de wiskunde is het het symbool voor een som.
Vandaar dus dit teken in Calc (en Excel)


Groet,
Harry Harmsen
Assen--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.