Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Bedoelt u *Sigma*?
Beeld -> Formulebalk


Op 26 januari 2013 15:49 schreef Anton Doove <anton.doove@gmail.com> het
volgende:

*Beste Mensen.* In de menubalk van Calc *mis* ik het *tekentje* om
*automatisch* de bedragen *op* te *tellen*. /*Hoe *ziet dat tekentje er uit
in Calc en *hoe* heet het? /Ik *dacht* aan *Gamma*.
 Dat laatste *weet* ik echter *niet zeker*. Graag wil ik dat weten voor
het opstellen van het AOW/AIO-budget 2013 om dat in de gaten te kunnen
houden.

 Helaas kan ik het in de handleiding van calc ook niet vinden. Dat vind ik
niet echt handig,dus ontvang ik graag een aanwijzing om dat
tekentje/symbooltje alsnog te vinden.
 Bijvoorbaat mijn vriendelijke dank en groeten. /*Anton Doove.*//
/

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
List archive: 
http://listarchives.**libreoffice.org/nl/users/<http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/>
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.