Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Heren (en dames),

Bij een vergelijking tussen Calc en Excel trof ik het volgende verschil aan.

Bij Excel geef ik in cel A1 een datum en kopieer dit naar de onderliggende cellen A2, etc..
Nadat een aantal datums verschijnt een infokadertje, dat een contextmenu geeft waarin de 
mogelijkheid
wordt geboden om alleen de werkdagen te vermelden.
Bij verder kopiƫren, blijft inderdaad het weekend, dus de zaterdag en zondag weg
Hetzelfde geprobeerd in Calc.
Het infokader verschijnt uiteraard niet, maar ik heb de zaterdag en zondag verwijderd
Als ik verder ga, wordt de opstelling zo, dat wel de zondag uit de opstelling is verdwenen, maar 
niet de zaterdag.Mijn vraag is nu:

1.    Is dit een bug in de software?
2.    Is het mogelijk om een zelfde constructie te maken als in Excel
        Dit is bij planningwerkzaamheden erg gemakkelijk. Je hoeft dan niet de weekenden te 
verwijderen.

Met vriendelijke groeten,

Paul van Tooren

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.