Date: prev next · Thread: first prev next last
2013 Archives by date, by thread · List index


Op 26 januari 2013 23:14 schreef Cor Nouws <oolst@nouenoff.nl> het volgende:

Hoi Frank,

Frank van Lier wrote (26-01-13 15:01)


 Graag zu ik willen weten hoe de geïnstalleerde parallel versies weer
gedeïnstalleerd kunnen worden?
Dit deed ik voorheen gewoon met Revo uninstall allen verschijnen de
parallelversies hier niet in.


Geen idee van Revo uninstall...
Maar met een op de juiste wijze parallel geïnstalleerde versie, kun je
gewoon de directory met de versie van LibreOffice weggooien.
En - indien je het gebruikersprofiels elders hebt geplaatst - ook die map.


In Windows kun je beter via het configuratiescherm kiezen voor programma
verwijderen. Dan verwijder je ook de registry-entries, die anders blijven
staan en voor vervuiling zorgen.

Groeten, Keesvr. groet,
Cor

--
 - Cor
 - http://nl.libreoffice.org
 - www.librelex.org--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
List archive: 
http://listarchives.**libreoffice.org/nl/users/<http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/>
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.